המשך לימודי זום covid19

אין תמונה

מספר חתימות

382
 
500  

ההודעה על החזרה ללימודים פרונטליים במכללה מהווה בעיה ממשית עבורנו: מסלול 30+. ילדינו נשלחים לבידודים השכם והערב ועלינו להיות איתם, כמו כן הכיתות במכללה אינן מאפשרות שמירה על מרחק זה מזה כנדרש על פי ההנחיות. בנוסף לזאת, לא כולנו בעלי תו ירוק. חשוב לציין שרבים מאיתנו לא התחסנו בבוסטר, עקב סיבות בריאותיות ואחרות. וסטודנטים רבים אחרים אינם מחוסנים כלל מבחירה אישית. בקבוצתנו יש עדויות לכך שמשפחות שחוסנו פעם שלישית, נדבקו מילדיהן או מההגעה למעונות ולגנים והמצב גם מתרחש בבתי הספר. לאור המצב הקיים, אנו חרדים וחלקנו נמצאים במצוקה נפשית, מתוך החשש להגיע אל המכללה, להידבק ולהדביק גם את ילדינו. אי לכך, לא נוכל ללמוד בבטחה ובשלווה במכללה בשנה הבאה.ברצוננו לציין שאנחנו מעוניינים ללמוד והלימודים חשובים לנו, אך נתקשה ללמוד בדרך זו. אנו מצפים להבנה ולהכלה של המצב שבו אנו מצויים ושל החשש הריאלי להידבק ולהדביק אחרים. אנו הסטודנטים במסלול 30+ מבקשים לאפשר לנו להמשיך את לימודינו בזום, כל עוד המגפה שרירה וקיימת וגם ההנחיות לגביה.בברכה,הסטודנטים במסלול חינוך מבוגרים 30+

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/09/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
19/09/2021
העצומה נפתחה