קורונה - משקי הבית דורשים 50% הנחה על חשמל, מים, גז וארנונה

קורונה - משקי הבית דורשים 50% הנחה על חשמל, מים, גז וארנונה

מספר חתימות

63,156
 
70,000  

ממשלת ישראל

אנו אזרחי ותושבי מדינת ישראל דורשים הנחה מידית של 50% על כל השירותים הבסיסיים

חשמל, מים, גז וארנונה מיום ה 17.03.2020 ועד לסיום ההסגר (הסגר מרצון, נושם, כפוי וכל הנגזרות שלו).

שהייתנו בתוך הבתים מביאה לעלייה מאוד משמעותית בצריכת שירותים אלו, מנגד אין אנו יכולים לעבוד ולייצר הכנסה.

חלקינו הוצאו לחל"ת ולא יודעים אם יוחזרו בכלל לעבודה.

את העלויות שהיו בחלקן על המעסיקים כדוגמת חשמל או מים בזמן העבודה לוקחים על עצמם השכירים העובדים מהבית.

אנו ממשיכים לשלם שירותי ארנונה מלאה ולא נהנים מהשירותים להם אנו זכאים.

מדינת ישראל שולטת על מחירי המים, חשמל וארנונה ויש לה את הסמכות והיכולת במסגרת תנאי החירום להורות על הפחתת המחירים ב50%.

מדינת ישראל יכולה אף להוריד את מחיר הגז המסופקים לחברות הגז הפרטיות בתנאי שאלו יתחייבו להוריד מחירים לצרכן ב50%.

על מנת למנוע את אובדן הסבלנות של האזרחים והבטחת שהייתם הממושכת בבתים, מדינת ישראל חייבת לעשות ככול שביכולתה על מנת להקל על האזרחים והתושבים.

הנחה בשירותים אלו מהווה קרש הצלה למשקי הבית הנמצאים על סף קריסה.

למי שהיה ספק, מצ"ב כתבה המעידה על העלייה בצריכת המים במשקי הבית

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5705170,00.html#autoplay

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/03/2020
העצומה השיגה 50,000 חתימות!
19/03/2020
העצומה השיגה 25,000 חתימות!
18/03/2020
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
18/03/2020
העצומה נפתחה