עצומה לשינוי נוהל החזר עבור חלפים לשתל בקופ

עצומה לשינוי נוהל החזר עבור חלפים לשתל בקופ

מספר חתימות

125
 
150  

נוסח הפניה כפי שיוגש למכבי שירותי בריאות

לכבוד: מכבי שירותי בריאות

לידי מר רן סער – מנכ"ל מכבי שירותי בריאות

לשכת מנכ"ל

בדוא"ל [email protected]  

א.ג.נ,

הנדון: מתן החזר בגין חלפים ואביזרים לשתלים קוכליארים

שלום רב,

בשם מבוטחי קופת החולים "מכבי שירותי בריאות" המושתלים בשתל קוכליארי - מכשיר כאמור הכולל גם רכיבים מתכלים שונים ובכלל זה - מעבד, כבלים, מכסה מיקרופון, טבעת שידור, סוללות נטענות או סוללות מתכלות ומטען לסוללות.

אנו המבוטחים נדרשים לרכוש רכיבים מתכלים אלו מספר רב פעמים בשנה מאת היבואנים של השתלים הקוכליארים (קוכליאר - טרדיס גת, מדאל - מדטכניקה אורתופון, אדוונס ביוניקס -  שטיינר).

זאת זכותנו החוקית לפי התוספת השניה סעיף 18(ג)(5) מכח סעיף 7(א)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכן לפי חוזר משרד הבריאות 08-2011.

כמבוטחי קופת חולים של מכבי, בהשוואה למבוטחי קופות החולים האחרות, אנו נאלצים להוציא מכיסנו סכום כסף גדול המהווה נטל עצום על מנת לשלם עבור הרכיבים המתכלים בעצמנו, ולאחר מכן לגשת פיזית לקופת החולים בכדי להגיש בקשה להחזרים ולהמתין להחזר המגיע לנו הליך שיכול גם להתבצע לאורך תקופה של כחודש עד שלושה חודשים שהוא עד 45 ימי עבודה .

בקרב המבוטחים ישנם אנשים רבים אשר נחשבים מעוטי יכולת ואוכלוסיות חלשות שאינן יכולות להרשות לעצמן את העלויות הכספיות העצומות אף שהן זמניות. כמו למשל  משפחות שיש בהן יותר מבן משפחה אחד מושתל, ההוצאות הופכות להיות כבדות עד בלתי אפשריות, כאשר בשל ההוצאות הכבדות נאלצים לדחות את התחזוקה ו/או ההחלפה וכתוצאה מכך השמיעה ואיכות החיים נפגעים, וכל זאת בנוסף לאמור לעיל במקרים בהם ההחזר מעוכב ו/או נדחה ע"י הקופה כתוצאה  מאבדן חשבונית מקור ו/או טעות במשלוח טפסים נלווים.

לא יעלה על הדעת שבשל נוהל ההחזרים כנגד אותו תשלום, תיפגע הזכות הבסיסית שלנו המושתלים - לשמוע!

הפתרון המוצע להלן הינו בר ביצוע ומציאותי ולראיה קופות חולים אחרות כבר פועלות כך.

‏ולהלן ההצעה לקופת החולים מכבי שירותי בריאות תנהל את ההתקשרות עם הספקים ונותני השירות כמוזכר לעיל בכל הנוגע לאופן מתן הרכיבים המתכלים והתחשבנות בגין תשלומים עבורם, במקום לנהל זאת מול המבוטחים הכורעים תחת הנטל. הצעה זאת תיתן לנו המבוטחים פתרון ומענה ראוי לשמור על כבודנו וזכותנו הבסיסית לשמוע ולהנות מאיכות החיים שתשתפר אף היא.

כמבוטחי מכבי מזה שנים רבות, אנחנו רוצים לציין שאנחנו צורכים את השירותים שהקופה נותנת, ונשמח לעשות זאת בעתיד, מבלי לחפש אלטרנטיבות בקופות חולים אחרות במידה ושירות זה ישתפר.

ציר הזמן של העצומה

28/06/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
27/06/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
27/06/2019
העצומה נפתחה