!!! We must close Mazor Farm סוגרים את חוות מזור!!!

!!! We must close Mazor Farm סוגרים את חוות מזור!!!

מספר חתימות

3,603
 
50,000  

לכבוד השר גלעד ארדן שלום,

ידוע לנו על מאמציך המרובים לסגור את חוות מזור,החווה שמגדלת ומוכרת גורי קופים למעבדות הניסויים בארץ ובעולם.חוות מזור היא כתם מוסרי על מדינת ישראל שמתיימרת להיות "אור לגויים" ומשמשת כפח האשפה המוסרי של מדינות אירופה והעולם שאינן מוכנות לספק היתרים לסחר בקופים.

מרגע היוולדם של גורי הקופים  נגזר דינם לחיי סבל,עינויים וכאב במעבדות הניסויים.

כעם שעבר עליו שואה קשה ועל חלק מהורינו וסבנו עשו ניסויים קשים דווקא אנחנו צריכים לומר לא לחוות מזור ולא לניסויים בבעלי חיים.

אנחנו תומכים בך בסגירת חוות מזור ואנחנו מאחוריך יד ביד בהפסקת הזוועות המתרחשות בחווה.

"כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו"

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/01/2010
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
02/01/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
31/12/2009
העצומה השיגה 500 חתימות!
31/12/2009
העצומה נפתחה