........

........

מספר חתימות

110
 
500  
חתמו על העצומה והפיצו אותה לחברים!

ציר הזמן של העצומה

13/06/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
12/06/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/06/2022
העצומה נפתחה