דורשים אויר נקי בנס ציונה - די לקמין

דורשים אויר נקי בנס ציונה - די לקמין

מספר חתימות

37
 
2,000  
פורסם בתאריך: 11/02/2020
 

קמין עצים וסולר - סכנה בריאותית !! 

  • מגדיל את הסיכון למחלות נשימה וריאה אצל הילדים בבית ואצל השכנים.
  • מגדיל את הסיכון למוות בטרם עת שלנו ושל השכנים.
  • מגדיל  את הסיכון לסרטן ריאות לנו ולשכנינו.
  • חושף את בני הבית והשכנים להתקפי אסטמה חריפים.
  • מפזר באוויר בבית ואצל השכנים גזים רעילים שנמצאים ברשימת המסרטנים הוודאיים.

חוק העזר העירוני של נס ציונה התשס"ג-2003 , בפרק "איכות הסביבה" 

הדן ב" "מפגע" - אחד או יותר מאלה: )1 )רעש, , ריח או זיהום אויר חזקים או בלתי סבירים כמשמעותם בחוק למניעת מפגעים;"

רשום בסעיף 20  -"תנור, אח, קמין או כבשן , בין שהוא משמש למלאכה ובין לתכלית אחרת, אשר לדעת המפקח , אינו מאכל כראוי את חומר הדלק בתוכו וגורם לפליטת עשן או גזים במידה המזיקה או העלולה להזיק לבריאות או להוות מטרד לשכנים או לסביבה; "

אנו פונים לעיריית נס ציונה - העיר הירוקה ,נא דאגי לאכיפת החוק הקיים ועדכונו מחדש - כדי לשמור על הזכות לנשום אויר נקי עבור תושבייך וילדייך . 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו