מהוראת אזרחות להדרת אזרחים

אין תמונה

מספר חתימות

660
 
500  

מדירים מגזרים מן האזרחות

קריאה דחופה לנשיא ריבלין ולראש הממשלה נתניהו

חומרי ההוראה החדשים באזרחות מחבלים בדמוקרטיה ומדירים מגזרים מן האזרחות:

ספר לימוד אזרחות נועד לכלל ילדי ישראל, אבל על עריכתו השתלט קומץ מהמגזר הדתי-לאומי תוך הדרת המגזרים האחרים. 

תוכנית הלימודים באזרחות אמורה לייצג את האיזון העדין בין יהודית ודמוקרטית, אבל המושגון באזרחות משקף גישה לאומנית-אתנית על חשבון הוראה דמוקרטית-אזרחית.

לימודי אזרחות דמוקרטית אמורים לטפח התנהלות דמוקרטית, אבל המושגון הלימודי מכריז שתרבות דמוקרטית אינה מהותית, שסולידריות קיימת רק על בסיס אתני-לאומי (לא בין אזרחים), שערבים נוצרים רבים מעדיפים להיקרא "ארמים", ועוד כהנה וכהנה אמירות מוזרות ומקוממות.

אזרחות דמוקרטית אמורה להיות מכילה, מקרבת ורב-תרבותית, אבל המושגון מכתיב הוראה כיתתית, מפלה ומעמיקת שסעים.

זכויות אדם, שוויון בפני החוק והתנהלות הוגנת הם ליבת הדמוקרטיה, אבל המושגון שמבוסס על הסר המתגבש מעורר חשש שבספר הם נדחקים בפני עיקרון שלטון הרוב. 

אל תרשו למשרד החינוך להדיר אזרחים כלשהם מן האזרחות. היא של כולנו.

 על החתום: מומחים ומורים להוראת האזרחות והדמוקרטיה מן האקדמיה ובתי הספר. 

פרופסור דן אבנון                                              פרופסור נמרוד אלוני

האוניברסיטה העברית                                        סמינר הקיבוצים

ציר הזמן של העצומה

29/01/2016
העצומה השיגה 500 חתימות!
27/01/2016
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/01/2016
העצומה נפתחה