שמים סוף להפקרות בגנים הפרטיים

אין תמונה

מספר חתימות

2,137
 
5,000  

לאור המצב הכלכלי של מעמד הביניים בישראל, תשלום עבור תקופה קצרה בלבד בחופשת הלידה, מרבית המשפחות בארץ נאלצות למצוא מסגרות עבור ילדיהם כבר מגיל 3 חודשים.

יום יום אנו כהורים נתקלים בסביבתנו הקרובה בעוד ועוד מקרי התעללות מילולית ואף פיזית, אלו כבר מזמן לא מקרים חריגים השמורים לעיתונים ורחוקים מאיתנו, אין לנו כל דרך אמיתית לוודא כי אלו המופקדים על בריאותם הפיזית והנפשית של ילדינו אכן ראויים לכך.

בדיקה קצרה העלתה שכבר משנת 2010 מתגלגל חוק במסדרונות הכנסת שעיקרו פיקוח על מסגרות פרטיות מגיל 0 ועד גיל 3 והסדרת התחום הפרוץ, חוק זה לא מקודם מטעמים פיננסיים ומועבר מגורם אחד לשני ללא כל תוצאה ממשית.

לטעמנו אין להמשיך לחסוך על חשבון בריאותם הנפשית של ילדינו והגיע הזמן לקבוע אחת ולתמיד שילדינו אינם הפקר.

לכן אנו דורשים:

1.יוסדר כל נושא המשפחתונים והגנים הפרטיים בחוק, החוק יקבע דרישות סף ואישורים אשר אותם צריך להציג כל אדם אשר מעוניין לפתוח מסגרת שבה יותר מילד אחד הכוללים תעודת יושר, אישור מבטח, הכשרה חינוכית מתאימה ואישור על מעבר קורס החייאה ועזרה ראשונה בתינוקות.

2.יוצג תקן הקובע את מספר התינוקות אשר ניתן לקבל לכל מסגרת על פי דרישות קשיחות.

3.יוקם גוף האחראי על הנפקת אישור מתאים, פיקוח הדוק על גנים פרטיים ומשפחתונים ואשר ביכולתו לסגור באופן מיידי מסגרת אשר לא עומדת בתקנים שנקבעו מראש.

4.על בעלי המסגרת תוטל חובת דיווח להורים, המסגרת תתנהל בשקיפות מלאה, יוצבו תנאי סף לפיקוח כמו מצלמות בגנים ותתאפשר כניסת הורים לאורך כל שעות היום.

5 הגוף המפקח ישמש כבורר לפניות הורים בכל מחלוקת עם בעלי המסגרת, הגוף יחקור תלונות הורים ויהיה אחראי לדווח בעת הצורך לכל גורם כגון משטרת ישראל ו/או מחלקת הרווחה.

אנו החתומים מטה דורשים כי פעולות אלו יבוצעו ללא דיחוי וכי כבר מתחילת שנת הלימודים הבאה, הווה אומר ספטמבר 2013, תוחל תוכנית פעולה אשר תגן על ילדינו.

אנו החתומים מטה דורשים כי פעולות אלו יבוצעו ללא דיחוי וכי כבר מתחילת שנת הלימודים הבאה, הווה אומר ספטמבר 2013, תוחל תוכנית פעולה אשר תגן על ילדינו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/05/2013
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
09/05/2013
העצומה השיגה 500 חתימות!
04/05/2013
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/05/2013
העצומה נפתחה