משפחות החיות מתחת לקו העוני

אין תמונה

מספר חתימות

15
 
300  
פורסם בתאריך: 22/06/2020
 

החינוך הינו אחד הכלים המשמעותיים ביותר להחלטות מעוני הקניית ערכים מיומנויות פיתוח והעשרה של האישיות, מעצביםותורמים למיצויי ההון האנושי לרכישת השכלה גבוהה ומקצוע בדרך לעצמאות כלכלית. תחום החינוך הוא מהגורמיםהמובילים שמנציחים את העוני. מחסור, העדר תנאים, ומצוקה מונעים ממשפחות עניות לעמוד בהוצאות הנדרשות להשגתחינוך בסיסי, מגבירים את היכולת להעניק את הכלים הנדרשים להשכלה ראויה ולפיתוח קישורים אישיים בכן לנטישתמערכת החינוך ובידוד חברתי לפי דוח העוני 70% מקרב הילדים הנזקקים לא השתתפו בפעילות חברתית בבית הספר בשלהמצוקה הכלכלית של הוריהם. דבר זה מעמיק את אי השוויון והפערים בין ילדים להורים נזקקים וילדים של הורים שישבכוחם לשלם.  שליש מקרב הציבור רואים בחינוך את הנושא הדחוף ביותר לטיפול על ידי ממשלת ישראל.

אנו דורשות משר החינוך להכיר במשמעות החינוך ככלי המשמעותי ביותר להיחלצות ממעגל העוני.

ולדאוג לתקציבים מיוחדים עבור חינוך ילדים שנמצאים מתחת לקו העוני על ידי  הפעלת חוגים המקנים ערכים ומיומנויות, ופיתוח אישי וגם תוספת שיעורים פרטיים בקרב הילדים הצעירים וכן להקצות משאבים נוספים למסלולי רכישת ההשכלההגבוהה והשכלה מקצועית בקרב הנוער במוקדי האוכלוסייה המוחלשים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו