דרישות עובדי ההוראה מארגון המורים לרגל פתיחת הסכם

אין תמונה

מספר חתימות

3,980
 
5,000  

לרגל פתיחת הסכם "עוז לתמורה" להלן דרישות עובדי הוראה מארגון המורים לשינויים בהסכם:

לאור פתיחת ההסכם מחדש וסיום תוקפו, נדרש הארגון לקיים את המובטח – הן התחייבותו לוולונטריות והן תיקון העיוותים בהסכם, אשר פוגעים קשות בתנאי עבודתם של המורים.

מאחר שבמסגרת פרסום רשמי הנוגע למו"מ לא העלה הארגון את הליקויים המהותיים בהסכם, ככאלה שיידונו במסגרת המו"מ, אנו מעלים דרישה כי הארגון יכלול במו"מ את הנושאים המהותיים המפורטים להלן, לשם תיקונם בהסכם החדש:

 • הצטרפות וולונטרית לרפורמה לרבות מתן אפשרות יציאה. מתן פטור גורף מהרפורמה ללא צורך להגיש ועדת חריגים מדי שנה.
 • פטור מכניסה לרפורמה למורים ותיקים בכלל ולמורים שקרן הפנסיה שלהם במבטחים הישנה בפרט.
 • מתן אפשרות לביצוע שעות שהייה מהבית.
 • ביטול שעון הנוכחות וביטול דיווח שעות העבודה.
 • העלאת שכר בהתאם לשכר השעה ששולם קודם לרפורמה
 • תשלום עבור כל עבודה נוספת הנדרשת מהמורים - תשלום על שעות מעבר לשעות הלימודים בתעריף של שעות נוספות כמקובל במשק, ולא במתכונת קיזוזים.
 • צבירה בלתי מוגבלת של גמולי השתלמות בשנה.
 • תשלום על ימי הערכות;
 • תגמול על הוראה בכתות צפופות;
 • מתן אפשרות לבצע שעות גמול מהבית.
 • תנאי עבודה הולמים והסדרת התשתיות בבתי הספר ברמה ראויה;
 • הוספת ימי חופשה בגין סופי השבוע הארוכים שעתידים להיות מונהגים במשק;
 • ביטול החובה לשהות בבית הספר במקרים בהם התבטל שיעור;
 • ביטול ההגבלה על מספר שעות עבודה ביום, תוך הסדרת תשלום גמול עבודה בשעות נוספות.
 • תשלום דמי נסיעה בהתאם להוצאות בפועל, לרבות במצבים של ימי עבודה מפוצלים.
 • הסרת ההגבלות על מורים שעובדים שלא בתנאי הרפורמה.
 • החלת רפורמה אחת על בתי הספר השש שנתיים (ואז השוואת השעות בעוז לשעות באופק חדש, לימודים והשתלמויות מוכרים לעוז ולאופק כאחד).
 • ביטול הדרישה לבצע שעות פרטניות ולחלופין הסדרה יסודית של תחום השעות הפרטניות – הן בדרך של מינוי רכז שעות פרטניות, הסדרת כללים לביצוע השעות הפרטניות והעלאת שכר בגינן לאור השכר הנמוך המשולם; קביעה כי השעות הפרטניות יבוצעו רק עם תלמידים של המורה, בהתאם לשיקול דעת המורה ומתן אפשרות בחירה לעבוד עם תלמידים חזקים וחלשים; הסדרת תנאי לימוד לשעות הפרטניות בכיתות פרטיות. קביעת שעות נוחות ומתואמות במערכת.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/02/2017
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
09/02/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
08/02/2017
העצומה השיגה 500 חתימות!
08/02/2017
העצומה נפתחה