שומרים על השמיטה

שומרים על השמיטה

מספר חתימות

121
 
100,000  
                                                
                                           קרבה שנת השמיטה
              ההזדמנות שלך להרבות שמירת השמיטה, ולמנוע מימון חילול השמיטה!!!

ישנם בא"י מליון דונם שמעבדים לצורך מאכל הפרות - לאספקת החלב לכלל הציבור, ובהתקרב שנת השמיטה לצערינו מתחללת קדושת הארץ בשביל תצרוכת החלב.

מהנתונים הקיימים כל ליטר חלב שאנו צורכים, נצרך לחלל מטר על מטר בארץ ישראל! וכשקל אחד מהתשלום הוא למימון חילול השמיטה רח"ל!

אחרי מאמצים רבים בסיעתא דשמיא סודר פתרון להכין מאכל בהמה מיבול שישית לכלל הציבור.

ומכיוון שהמחלבות נערכות לפי גדול הציבור המבקש.

לכן מתבקשת מכל אחד ואחד ללא יוצא מן הכלל בעידודם הנמרץ של גדולי ישראל שליט"א להירשם לעצומה לדרישת מוצרי חלב בשנת השמיטה מפרות שיזונו יבולי שנה השישית.

ההרשמה בעיצומה הצטרף עכשיו ותזכה לברכת השמיטה "וציותי את ברכתי"!

נ.ב. חשוב מאוד לרשום גם את כל הילדים.

 המייל נשלח למשתמשים לצורך פרנסתם וכדומה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

31/08/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/06/2020
העצומה נפתחה