מחאה נגד הגבלת השימוש במזומנים.

מחאה נגד הגבלת השימוש במזומנים.

מספר חתימות

7
 
100  
פורסם בתאריך: 22/05/2019
 

עצומה נגד הגבלת השימוש במזומנים - פגיעה בזכויות אדם.

בתאריך 1.1.2019 נכנס לתוקף חוק הגבלת המזומן ולהלן סיכום חלק מסעיפיו:1. הגבלת השימוש במזומן עד 11 אלף שקלים כאשר שני הצצדים לעסקה עוסקים.2. הגבלת השימוש במזומן עד 50 אלף שקלים כאשר שני הצדדקים לעסקה אינם עוסקים.3. הגבלת השימוש במזומן עד 55 אלף שקלים כאשר אחד הצדדים לעסקה הוא תייר.4. הגבלת השימוש במזומן עד 50 אלף שקלים בקניה במזומן או קבלה של מתנה.5. עורכי דין ורועי חשבון לא יקבלו סכום במזומן.

ההגבלות של חוק הגבלות המזומן פוגעות ישירות בחופש הקניין וחופש הפרט של אזרחי המדינה ובנוסף להגבלות, התערבות השלטון פוגעת ישירות בזכות האזרח לעשות כרצונו לרכושו ללא רלוונטיות להאם הוא תומך בכלכלה השחורה בישראל או ההפך. בנוסף לכך, הגבלות החוק עלולות לפגוע בפעילות הכלכלית של המדינה על ידי אילוץ אזרחים המבצעים עסקאות גדולות לבצע את אותן העסקאות בצורה ווירטואלית על ידי אמצעים אלקטרונים יקרים אשר בסופו של דבר ייצרו ביקוש לאותם אמצעים אלקטרונים, דבר שבסופו של דבר יהווה מס על האזרחים.

אנו מבקשים מכל מי שקורא את העצומה הזאת לחתום על עצומה זו, לפרסם וליידע כמה שיותר אנשים לגבי החוק שפוגע בזכויותינו בתור אזרחים, ולחתום על העצומה על מנת לשמור על זכויותינו, לשמור על חופש הקניין, לשמור על חופש הפרט, להקל על האזרחים מבחית מסים, ולשפר את כלכלת ישראל!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו