תמיכה בהצעת יו

תמיכה בהצעת יו

מספר חתימות

3
 
200  
פורסם בתאריך: 03/03/2019
 

הנדון: תמיכה בהצעת יו"ר ההי ל לגבי שינויים בוועדת אגי'ליטי

אנו החתומים מטה,  מבקשים לתמוך בהצעת יו"ר ההיל ולשנות את הרכב ועדת האגיליטי כיום.  בשנים האחרונות התנהלה הוועדה בשלטון דיקטטורי, אשר דיכא יוזמות כלבניות, דיכא פעילויות ועשיה משותפת של כלבים ובעליהם בספורט הכלבני כולו ובאג'יליטי בפרט.   

בשנה וחצי האחרונות התנהלה ועדת האגיליטי בכוחניות, משולבת באיומים כלפי אנשים, חוגים, וגופים שכל פשעם היה עידוד ספורט ופעילות כלבניים.

 לכן אנו פונים בזאת אליכם, ראשי וועדי החוגים, ומבקשים מכם לתמוך בשינוי אשר יאפשר לכולנו פעילות ועשיה ללא הצורך בהתעסקות פוליטית והתגוננות מתמשכת .

מטרת הועדה לאג'יליטי היתה והינה קידום ספורט האגיליטי, עידוד עשיה וצירוף מקסימלי של אנשים לחוגי העבודה והגזע. לצערנו, בשנה וחצי האחרונות  ירדו כל אלו בצורה משמעותית:

  1. נסגרו דלתות בפני אנשים רבים ומצויינים שרצו להצטרף להתאחדות ( כמות הנדחים מהחוג שברה שיאים. חלק ניכר מהנדחים הנם מתחרים עם יכולת מוכחת, מקצועיות,  וביניהם גם שופטים ומדריכים בתחום). נציין כי הנימוק של "חוסר מקום" תמוה עקב העובדה שבתקופה זו הצטמטם מספר  החברים בחוג לאגיליטי  בצורה משמעותית.
  2. כמות החברים והפעילים בשטח מטעם החוג לאגיליטי הצטמצמה, כפי שלא היה בעשרים שנה שקדמו.
  3. סוכלו יוזמות של מועדוני גזע לקדם בתחומם פעילויות נוספות לתערוכות (כנהוג בהרבה חוגים דומים בעולם)
  4. בזמן זה כמעט ולא התקיימו תחרויות אגיליטי, וכפועל יוצא מכך התמעטה כמות  ההישגים, תארים ופעילויות נוספות שיוצרות חשיפה להי"ל.

 נואשנו מהוועדה בהרכבה הנוכחי ואנו זקוקים לעזרתכם בכדי להשתחרר מכבליהם.

נציין, כי ב"צרוף מקרים" מדהים, בדיוק בימים אלו פתאום מפורסם ( לראשונה( לו"ז תחרויות בחוג לאג'יליטי ולא רק לשנה הקרובה אלא לשלוש השנים הקרובות….?

התנהלות החוג לאגיליטי וועדת האגיליטי פגעה קשות לא רק באנשי האג'יליטי, אלא גם בפעילות חוגים נוספים, אשר שותפים לבקשה לשינוי ובחירת אנשים שבראש מעייניהם עשייה וקידום.

אנו מאוגדים בקריאתנו לתמוך בהצעת יו"ר  ההיל להדחה ולשינוי, למען קידום וטיפוח העשייה הכלבנית  ובשיתוף עם ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

אנו מודים לכם, ראשי החוגים והוועדים על תשומת לבכם ומצפים לעתיד ורוד יותר בסיועכם.

 על החתום :