פתיחת מחלקה לילדים חולי סרטן בבית החולים שערי צדק

פתיחת מחלקה לילדים חולי סרטן בבית החולים שערי צדק

מספר חתימות

10,259
 
10,000  

המחלקה ההמטואונקולוגית לילדים בהדסה היא המקום האחראי לטיפול בילדים חולי סרטן ומושתלי מח עצם בירושלים ובאיזור.

במחלקה טופלו במסירות מאות ילדים חולי סרטן, וילדים רבים עברו השתלות מח עצם.

הטיפול ניתן למרות שהעומס על צוות הרופאים הבכירים חורג באופן קיצוני מהסטנדרטים המקובלים בעולם וגבוה בהרבה מעל למקובל בכל מקום אחר בארץ.

הטיפול ניתן ללא שר"פ לרופאים, ובאותה מידת מסירות לכל החולים.

לאור המצב הכלכלי הקשה בהדסה החליט המנכ"ל להכפיל את מספר הילדים תיירי המרפא המגיעים לעבור השתלות מח עצם באופן מיידי, לפני גיוס כל צוות נוסף וללא כל הכנה של המערכת.

הדסה מקבלת על כל מושתל כזה מאות אלפי שקלים,  במצבו הנוכחי של בית החולים אין טיעון העומד מול טיעון זה.

המשמעות של החלטה זו היא הפניית מעט האמצעים הקיימים במערכת מטיפול בחולי סרטן בירושלים לטיפול בתיירות מרפא. לאחר מלחמה נואשת נגד יישום החלטה זו, ולאחר שההחלטה כבר יושמה וכל הצעות הפשרה נדחו, התפטר צוות רופאי המחלקה מתוך תחושת מחויבות לילדים חולי הסרטן.

מהלך זה, שמיושם מאז ינואר השנה, משאיר את מרחב ירושלים, העיר הגדולה בישראל, ללא מחלקה ראויה היכולה לטפל בילדים חולי סרטן בעיר הגדולה בישראל.

בהעדר מעורבות ציבורית - ייאלצו החולים של העיר הענייה בישראל לנסוע לטיפולים בבתי החולים העמוסים במרכז.

בהעדר לחץ על משרד הבריאות לאישור פתיחת מרכז לילדים חולי סרטן בבית החולים שערי צדק – ייאלצו המשפחות לשאת סבל נוסף , מיותר לחלוטין, על הסבל שהם נושאים היום.

במרחב תל אביב קיימות שלוש מחלקות לילדים חולי סרטן זו בצד זו, (איכילוב, שניידר ותל השומר הנמצאות במרחק 20 דקות זו מזו) –

למה מה שמגיע לתושבי המרכז לא מגיע לתושבי ירושלים?

Opening a ward for children with cancer at the Shaarei Tzedek hospital
 
The children's hemato-oncology ward at Hadassah hospital is in charge of caring for children with cancer and bone marrow translpantation in the Jerusalem area. Hundreds of children with cancer have been treated in the ward and many of them underwent bone marrow transplantation. 
 
The treatment is given despite the fact that the dedicated senior staff is stretched thin and extremely overloaded, much more than stipulated by both  international and national standards. 
Due to the severe financial situation of Hadassah hospital, the management decided to double the number of foreign children that are treated as medical tourists and undergo bone marrow transplantation immediately — before sufficiently preparing existing and recruiting additional necessary staff.
 
Hadassah receives hundreds of thousands of shekels for each such foreign patient and, given the current financial state of the hospital, it is hard to argue against such an approach. However, this also means that the Hadassa hospital is to be saved at the cost to our own children’s health. The implementation of such a decision would lead to the existing limited resources being rerouted from treating cancer patients in the Jerusalem area to medical tourism. 
 
After multiple attempts to fight this decision, after sufficient indications that it already started getting implemented, and after all the offers for compromise have been rejected, all of the staff of Hadassa's children’s cancer ward have given their 6-month resignation notices in January for 2017 due to their inability to fulfill their obligation to give the children appropriate treatment. 
 
Within one month the city of Jerusalem as well as its surrounding area will be left without a decent ward that could treat children with cancer.Absent a massive public action, the residents of the largest and poorest city in Israelwould have to travel to receive treatment at the busy hospitals in the center of the country.
 
Without pressure on the Ministry of Health to approve opening a center for children with cancer at the Shaarei Tzedek hospital, the families will have to carry the unnecessary additional burden on top of what they have to deal with already. 
 
There are three (!!!) cancer wards for children in the Tel Aviv area — at Ichilov,Schneider, and Tel Hashomer — all within a 20-minute drive from each other. 
 
Why don't the residents of Jerusalem deserve what the residents of the center of the country already get? 
 
————————————————————— 
 
[need separate new links/tabs for each additional language]
 
Создание отделения для детей с раковыми заболеваниями в больнице Шаарей Цедек
 
Детское гемато-онкологическое отделение в больнице Адасса лечит детей из Иерусалима и окрестностей, страдающих от раковых заболеваний, а также проводит трансплантацию костного мозга. Сотни детей с раком лечились в этом отделении и многие из них прошли трансплантацию костного мозга.
 
Лечение проводится несмотря на то, что преданные работники измучены большой нагрузкой, значительно превышающей предусмотренную международными и национальными стандартами. Пациенты, пользующиеся публичной системой здравоохранения, получают такой же уровень внимания и профессионализма, как и те, что лечатся частным платным образом (Шарап).
 
Из-за тяжелой финансовой ситуации, создавшейся в больнице Адасса, начальство решило удвоить число детей из-за границы, получающих как лечение в качестве медицинских туристов, так и немедленную трансплантацию костного мозга — до того, как существующий персонал готов к этому и до того, как будет нанят дополнительный необходимый персонал.
 
Адасса получает сотни тысяч шекелей за каждого иностранного пациента и, принимая во внимание сложившуюся тяжелую финансовую ситуацию, с таким подходом трудно поспорить. Однако, это также означает, что больницу Адасса будут спасать ценой здоровья наших собственных детей. Внедрение такого решения приведет к тому, что существующие ограниченные ресурсы будут перенаправлены с лечения пациентов в Иерусалиме и его окрестностях на медицинский туризм.
 
После многочисленных попыток борьбы против этого решения, после достаточной информации о его уже начавшемся внедрении, и после все компромиссные предложения были отвергнуты, все работники детского онкологического отделения Адамы в январе 2017-го подали 6-месячные заявления об увольнении из-за невозможности оказания ими детям надлежащего лечения.
 
Это массовое увольнение работников Адассы через месяц оставит Иерусалим и его окрестности без работающего отделения, способного лечить детей, страдающих от рака. При отсутствии общественного воздействия, жители самого большого и самого бедного города Израиля должны будут получать лечение в уже загруженных больницах центра страны.
 
Без давления на Министерство Здравоохранения с целью открытия центра для онкобольных детей в больнице Шаарей Цедек их родители должны будут нести дополнительный груз поверх того, что они уже несут на себе.
 
В районе большого Тель Авива существуют три (!!!) раковых отделения для детей — в Ихилов, Шнейдер и Тель Ашомер — находящиеся в 20 минутах езды друг от друга.
 
Почему жители Иерусалима не заслуживают того, что уже получают жители центра нашей страны?

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/06/2017
העצומה השיגה 10,000 חתימות!
06/05/2017
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
03/05/2017
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
02/05/2017
העצומה נפתחה