הצלת בית יעקב פתח תקווה

אין תמונה

מספר חתימות

361
 
200  

בס"ד, טבת תשפ"ב

מכתב הסבר

הנה בעירנו עומד לתפארה בית הספר 'בית יעקב' לבנות אשר נוסד בידי הגאון רבי משה אילוביצקי זצ"ל, להיות מקום לחינוך בנות ישראל בדרך התורה והמסורה כפי שהתוותה מרת שרה שנירר ע"ה, וברוך ה' זה עשרות שנים זוכה לגדל בנות ליראת ה' טהורה, בזכות הצוות וההנהלה אשר מוסרים נפשם על חינוך הבנות.

עמל רב מושקע בבית הספר הן רוחנית ולימודית הן גשמית, וכפי הידוע אחת המלאכות הקשות היא השמירה שתלמידות המוסד יהיו כולן בנות המתחנכות בביתן כפי רוח בית הספר, כדי שחס ושלום לא יקרה שתלמידה תביא מביתה אל בית הספר דעות ומושגים שאינם תואמים את השקפת המקום.

על כן נקבע לבית הספר תקנון שכל משפחה הרוצה להשתייך לציבור החרדי השולח את בנותיו להתחנך במוסד, מחויבת לחתום עליו. לרוב ההורים הבאים בשערי בית הספר אין קושי בדבר היות שהם עצמם חונכו לזאת, אך יש המתקשים לקבל את התקנון ולשנות הרגלי חיים, על כן כל אחד עושה את חשבון נפשו ונפש בנותיו; יש שכיוון שאין התקנון משקף את דעותיהם או מעשיהם, פונים למוסדות אחרים המתאימים להם יותר, ויש שמחליטים לשנות את הרגליהם ולקבל עליהם לנהוג כפי התקנון.

אבל כל זה היה עד עתה...

כעת באה משפחה המחשיבה עצמה חרדית, ואף אבי המשפחה אוחז עצמו לאברך, ולצערנו בביתם פועל אחד הדברים שאין רוח חכמים נוחה מהם (בלשון המעטה). להבנת חומרת הדבר יצוין כי אחת מנשות האברכים בעיר שבשליחות מסוימת נדרשה לבדוק בעצמה האומנם 'כצעקתה', כיוון שברוך ה' מחזיקה אך ורק בטלפון כשר, ביקשה מהיושבות לצידה במקום עבודתה שיבדקו במכשיריהן מה מתרחש במקום הפסול שבו אם המשפחה הנ"ל מופיעה, ולתדהמתה גם חלק מנשים אלה שאינן שומרות מצוות לא יכלו במכשיר שבידן (שאינו 'מוגן' ואינו 'מסונן') להתחבר למקום גרוע זה. והזעזוע הגדול – שגם אותן נשים שכן הצליחו, נזדעזעו ממה שראו שם ומהדברים היוצאים מבית זה...

ואין צורך להרבות בדברים כדי להבין עד כמה רחוקה התנהלות הבית מהשקפת בית הספר.

אך לצערנו מה שמובן לכל אחד, ההורים הללו אינם מבינים, וצועקים מעל כל במה (ואף במקום הגרוע הנ"ל שאסרו כל גדולי ישראל אף לצורכי עבודה) כי הם שייכים לציבור החרדי, ומשסירבו לקבל  ולהחזיק  את בנותיהם במוסד הקדוש 'בית יעקב', פנו אל מוסד החינוך העצמאי, שמא שם 'יסבירו' להנהלת 'בית יעקב' כאן כי הם חרדים, אך גם שם נמסר להם כי על פי התנהלות ביתם אין מקום לבנותיהם במוסד החרדי 'בית יעקב'. ואולם הללו לא נחו ולא שקטו ופנו אל משרד החינוך הממשלתי וכן אל ראש העירייה, שמא הם יכפו על בית הספר לקבל  ולהחזיק את בנותיהם, אך 'לתדהמתם' גם שם הסכימו למה שנמסר מהנהלת בית הספר.

אך בזה לא תם העניין, ובמקום להבין כי בידם שתי אפשרויות – לשנות את הרגלי הבית ולקבל את תקנון בית הספר, או לחפש מקום חינוך אחר המתאים לדרך שבה בחרו לנהל את ביתם, בחרו הנ"ל לפנות אל התקשורת החילונית ולקבול שם על ה'עוול' הגדול שנעשה לבנותיהם, ואף פנו לבית המשפט כדי שיכפה על בית הספר לקבל את בנותיהם, למרות טענת המוסד שאינם מתאימים להשקפת המקום ולאופי משפחות התלמידות.

וכעת הדבר בידינו ההורים; אם נחריש בעת הזו יסיק בית המשפט כי להורים לא אכפת הדבר והפסיקה תינתן בהתאם לכך, ואם נרים קול זעקה יבין בית המשפט כי להמשיך ולהחזיק בנות ממשפחות אלו בבית הספר תפגע בדרך השקפתנו ובזכותנו המוצדקת לחנך את בנותינו בדרכנו.

על כן נקראים כולנו שלא לשמור את כעסנו בליבנו ולא לישב בלא מעש, אלא להביע עמדתנו ברבים ולחתום על עצומה שתישלח לכל הנוגעים בדבר, כולל הנהלת בית הספר, הנהלת החינוך העצמאי, עיריית פתח תקווה ובית המשפט.

אנו שפרטינו מצוינים להלן מעוניינים בחינוך בנותינו בדרכה של מרת שרה שנירר ע"ה

ומעוניינים שבנותינו ילמדו במוסד שלומדות בו רק בנות ממשפחות המוכנות להיות כפופות לאופי החינוך של בית הספר

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/12/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/12/2021
העצומה נפתחה