העסקים למען עצמם - יחד!

אין תמונה

מספר חתימות

1,017
 
2,000  

לכבוד

כבוד ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו

 

אנו אנשי העסקים החתומים מטה, שאיננו מאוגדים, אך בעלי יכולת להקים עסקים, לנהל עובדים ולפרנס משפחות, נקלענו למצב חריג בכל קנה מידה.

הבעיות שלנו צפות מכל כיוון של החיים, ובנוסף למגבלות ולמצב החירום, שלראשונה הוכרז בארץ, לא נעשה שום דבר שעונה על צרכי אנשי העסקים.

הנציגים מהאוצר מדברים ומדווחים על מיליארדים של שקלים שעומדים לעזרה אבל אנחנו מבקשים לומר לך:

הכסף שדווח לא מגיע, המנגנון שקבעתם אינו מספק ואינו יעיל, קרן ההלוואות בערבות מדינה אינה עוזרת, תבדוק את הנתונים, המגבלות והבירוקרטיה בלתי סבירים.

עברנו בשנת 2006 אירוע בטחוני בקנה מידה רחב, לאורו נקבעו מסלולי פיצוי (ששולמו מקרן הפיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים), שעבדו וסייעו לעסקים שנפגעו כתוצאה מהאירועים.

נשיאת לשכת רואי חשבון, הגברת איריס שטרק, שבה וחזרה על המנגנון הזה בוועדת הכספים, הדברים נשמעים גם מראשי לשכות אחרות, אנו מקשיבים להם ולדברי התשובה של מר ערן יעקב, מנהל רשות המיסים, ולא מאמינים שאנחנו שוב בידיים של פקידים שאינם חיים ונושמים עסקים, ואנו מקבלים סל עלוב שאינו מספק.

כפי שהדברים מתגלגלים ולאור העובדה ש"משחקים" בנו אנשי העסקים, אנו דורשים ממך התערבות מיידית.

בצד הבקשות שלנו אנו מבקשים לעצור את חובות הדיווח והתשלומים למס לחודשים הקרובים. קביעת סדר פעולות כהוראת שעה מותאם למצב.

תחזיות הגבייה לשנה הזו ממלא אינן נכונות.

הטלת חובות דיווח ותשלומים – בשעה שאין תזרים בכלל, ולהעדיף את טובת המדינה לקבל כספי מקדמות ומיסים תיאורטיים,

אל מול בני המשפחה, ספקים וכן הלאה היא בלתי סבירה וממש בגדר שערורייה.

אנו החתומים מטה דורשים למידה מחדש ויישום בהתאמות הדרושות של מודל הפיצוי משנת 2006 (שלושה מסלולי פיצוי – דרך ההוצאות, דרך ההכנסות, דרך שכר עבודה).

אנחנו איננו מובטלים. אנחנו נאנסים בצו חירום להפסיק ייצור:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/04/2020
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
05/04/2020
העצומה השיגה 500 חתימות!
04/04/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/04/2020
העצומה נפתחה