מחאה על נושא הבגרות בלשון

אין תמונה

מספר חתימות

3,136
 
3,500  

בע"ה                                                                                                    כ"ג בסיוון תשפ"א

לכבוד

מר תומר בוזמן, מפמ"ר לשון עברית

גב' שושנה נגר, ראש החמ"ד

מר יואב גלנט, שר החינוך

מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה

ברצוננו למחות על הנושא שנבחר לבחינת הבגרות שנערכה היום.

נושא המגדר באופן רחב הינו נושא רגיש וטעון בשיח החברתי בישראל. כשאני ותלמידותיי קראנו את המאמרים שניתנו בבחינה, הופתענו לגלות בהם השקפת עולם שאינה מתאימה לנו כבתי ספר דתיים. ציטוט מהמאמר של דפנה איזנרייך: "אבל "זכר סתמי" אינו סתמי כלל. הוא גורם להדרה של נשים, נערות וילדות מן השפה, וכך תורם גם להדרתן מן החברה".

ההנחה שהשפה העברית גורמת להדרת נשים ולכן עלינו לשנות אותה, היא הנחה שאיננו מוכנים לקבל. שני המאמרים האחרים שהיו בבחינה לכאורה מאזנים את הדעה הזו ומתנגדים לשינוי השפה, אך הנימוקים שהם מביאים אינם מהותיים, אלא טכניים בלבד. הם אינם מסבירים מדוע אין בשפה העברית הדרת נשים, אלא מסבירים מדוע לא נכון לשנות את צורת השפה מסיבות פרקטיות.

האווירה הנושבת מכלל המאמרים ושאר חלקי הבחינה, תומכת באופן מובהק בהנחה שהעברית אינה שוויונית. הדיון נסוב בעיקר על "הדרישה לפעול באופן מכוון למען שפה שוויונית יותר" (כלשון ניסוח מטלת הסיכום). כלומר- שינוי וודאי צריך, השאלה אם זה יקרה באופן טבעי או באופן מכוון.

אולי עבור מחברי הבחינה מדובר בהנחת יסוד תמימה ומובנת מאליה, אך ישנם ציבורים בחברה הישראלית שלא סבורים כך. עבורנו, קריאת המאמרים גרמה לתחושה קשה שמישהו מנסה לדחוף לנו בכוח השקפת עולם זרה לנו דרך בחינת בגרות שאין לנו ברירה אלא לגשת אליה ולקרוא אותם. יש בכך הנדסת תודעה שאינה מקובלת עלינו. תנו לנו לבחור כיצד לעסוק בנושא המגדר באופן המתאים לנו.

להלן ציטוטים של תלמידים שיצאו מהבחינה:

"גרם לי לתחושה לא נעימה", "כל כך התעצבנתי שהתקשיתי להתרכז בבחינה", "אל תכפו עליי את האידיאולוגיה שלכם", "מנסים לדחוף לנו מילים לפה", "מזעזע".

טוב יעשה משרד החינוך, אם ישאיר נושאים שנויים במחלוקת מחוץ לבחינות הבגרות, וטוב יעשה משרד החינוך אם יפעל לקירוב תלמידי ישראל לזהותם היהודית ולמורשת ישראל, במקום לעסוק בביקורת עליהם.

בציפייה להתנצלות ולשינוי המדיניות,

מורים, מנהלים, תלמידים והורים מרחבי הארץ

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

04/06/2021
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
03/06/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/06/2021
העצומה נפתחה