המשך פעילות הבריכה במרום נווה

המשך פעילות הבריכה במרום נווה

מספר חתימות

360
 
500  

לכבוד                                                                                                           

מר כרמל שאמה הכהן

ראש עיריית רמת גן.

הנדון : בקשה להמשך הפעלת בריכת השחייה במרום נווה, תרצה 15.

הובא לידיעתנו כי בעל הבריכה החליט לסגור את הבריכה המשרתת למעלה מ-30 שנים את תושבי מרום נווה והסביבה.

אנו מבקשים ממך בכל לשון של בקשה שתמצא דרך לשכנע את בעל הבריכה להמשיך את פעילותה או לחלופין שבית עמנואל יפעיל את הבריכה לרווחת התושבים. במידה והדבר יתאפשר אנחנו מוכנים לארגן עמותת תושבים שתפעיל את הבריכה בדומה לזו המופעלת בשיכון וותיקים.

למותר לציין שהבריכה חשובה לפעילות הספורטיבית של התושבים, משתמשים בה גמלאים, נכים, ילדים וכולם מברכים מאד על הימצאותה של הבריכה במיקום קרוב למגורים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/11/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/11/2021
העצומה נפתחה