התנגדות לצמצום בונוסים בממוצע בגרות למקצועות מוגברים

אין תמונה

מספר חתימות

1,675
 
3,000  

לכב' ועד ראשי האוניברסיטאות,                                                       30.8.2011 

אנו, אנשי חינוך, תלמידים, והורים, מתנגדים נחרצות להחלטתכם לשנות את שיטת החישוב של ממוצע הבגרות, ולצמצם את מתן הבונוסים לרוב המקצועות המוגברים, תוך מתן העדפה למקצועות הליבה.

אנו סבורים שההחלטה שגויה מבחינה חינוכית, פוגעת בחופש הבחירה של התלמידים, ועלולה לפגוע בהיקף ובאיכות של תכנית הלימודים שהתלמידים ילמדו, ושל הרכב בחינות הבגרות בהן  ייבחנו.  

השיטה החדשה לחישוב הבונוסים מעודדת תלמידים להיבחן בהיקף מורחב רק במקצועות הליבה, שהם מן הסתם מקצועות החובה שאותם כל תלמיד בישראל לומד ממילא. (מקצועות מדעי הטבע נלמדים כשיעורי חובה בחטיבת הביניים, ושאר מקצועות הליבה הם מקצועות חובה לבגרות.)

השיטה פוגעת במקצועות מוגברים רבים נוספים מתחומי מדעי החברה (פסיכולוגיה, סוציולוגיה, כלכלה, ועוד), מדעי הרוח (שפות, פילוסופיה, מחשבת ישראל, ועוד) ואמנויות (מוסיקה,  תיאטרון, קולנוע, אמנות פלסטית ומחול).  גם תחומים מדעיים וטכנולוגיים כגון אקולוגיה, מחשבים, ורובוטיקה נפגעים. צמצום הבונוס על מקצועות אלה משמעו עידוד התלמידים שלא לבחור בהם, או לחילופין פגיעה בעתידם של אותם תלמידים שיבחרו בהם בכל-זאת. כך נמנעת למעשה מהתלמידים ההזדמנות לבחור בתחום המתאים לנטיות ליבם ולכישרונותיהם, וגם להיחשף לתחומים חדשים ולהתנסות בהם.

כמו כן, היקף הלימודים הכולל של התלמיד מצטמצם, מאחר ותוספת היחידות להרחבה של מקצוע חובה היא קטנה יותר. (לדוגמא – תלמידים המרחיבים תנ"ך ל-5 יחידות מוסיפים רק 3 יחידות על לימודי החובה, לעומת תלמידים הלומדים מוסיקה או פסיכולוגיה בהיקף של 5 יחידות, המוסיפים 5 יחידות מלאות לתכנית הלימודים ולתעודת הבגרות שלהם). 

 ייתכן שלאור הריבוי הרב במקצועות המוצעים כמקצועות מורחבים,  ולאור כמות הילדים הבוחרים במקצועות אלה, יש מקום להתדייו עם משרד החינוך כדי לוודא הקפדה על סטנדרטים אקדמיים ברורים וגבוהים בהפיכת מקצוע לימוד למקצוע מוגבר.  מכל מקום אין ספק שרוב מקצועות ההרחבה הם תחומי דעת מבוססים בעלי חשיבות חינוכית וערכית ברורה, מקצועות המצריכים יכולת למידה, חקר, הבנה וניתוח, וחלקם מחזקים גם יכולות חברתיות ויצירתיות.

שרת החינוך לשעבר, הפרופ' יולי תמיר הביעה את תמיכתה בעצומה, ואת התנגדותה הנחרצת להחלטת ור"ה. אנו רואים בהחלטה נסיגה מצערת של עשרות שנים לאחור. אנו דורשים בחינה מחודשת של ההחלטה, תוך התייחסות להשלכות של אופן חישוב הממוצע, על איכותו והיקפו של תהליך הלמידה של תלמידי התיכון, ועל מבנה בחינות הבגרות בפועל. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

28/09/2011
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
04/09/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
31/08/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
30/08/2011
העצומה נפתחה