Bli shishi

אין תמונה

מספר חתימות

172
 
300  

אנחנו תלמידי נחשון,

דורשים לבטל את ימי שישי.

אין סיבה שלא נספיק את החומר הנדרש בחמישה ימי לימוד.

ברוב החטיבות והתיכונים לא לומדים ביום שישי.

אנחנו לומדים שעות רבות במהלך השבוע ואין סיבה להביא אותנו ביום קצר ללימודים- במיוחד בחורף.

גם התלמידים צריכים יום מנוחה!

ממילא אף אחד לא מגיע וגם לא יגיע.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/09/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/09/2021
העצומה נפתחה