ביטול פרס ישראל לרב יצחק יוסף

ביטול פרס ישראל לרב יצחק יוסף

מספר חתימות

1,259
 
1,500  

בס"ד כ״ד באדר ב׳ ה׳תשפ״ד

3 לאפריל 2024

לכבוד

שר החינוך, יואב קיש

וועדת פרס ישראל תשפ"ד

הנדון: ביטול פרס ישראל לשנת תשפ"ד לרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף

אנו החתומות מטה אימהות ואבות לחיילות ולחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים פונות אליך בקריאה דחופה  לבטל את מתן פרס ישראל לרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף.

בוודאי לא נעלם מעינך, אמירתו הקשה של הרב יוסף מהתשיעי למרץ, במסגרת דרשתו השבועית המצולמת לקהל הרחב:  "אם יכריחו אותנו ללכת לצבא - נסע כולנו לחוץ לארץ!"

משמעות דבריו  כי לימוד התורה נוגד את השירות בצה"ל, מטילה דופי הן ברבבות לומדי התורה אשר עזבו את ספסלי הישיבה והתגייסו למערכה, והן בחיילי צה"ל כולם אשר מגינים בגופם ובנפשם על עם ישראל ובכלל זה על לומדי התורה.

אמירה פומבית זו, קריאה לעריקה ולירידה מהארץ, גרמה לפגיעה ברבבות עם ישראל ובכלל זה הורים שכולים שביניהם נפלו על הגנת המולדת, אינה יכולה לעבור לסדר היום, ועל אחת כמה וכמה אינה יכולה לזכות בפרס.

מדינת ישראל מנועה מלהוקיר דמות ציבורית ולהעניק פרס על יצירה תורנית באופן המנותק מעמדותיו של מקבל הפרס, אותם הוא מביעה גם בהיותו נושא משרה ציבורית רמה כרב ראשי לישראל.

הענקת פרס ישראל לרב יוסף איננה הולמת את מטרות הענקת פרס ישראל - הוקרת דמיות מופת מעוררות השראה אשר תורמות לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל, אנו מבקשים ממך להכריז באופן פומבי על ביטול הענקת פרס ישראל לרב הראשי לישראל הרב יצחק יוסף.

בכבוד רב,

עו"ד בתיה כהנא דרור – אמא לחייל בסדיר, חיילת מילואים, חייל מילואים בישיבת הסדר.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/04/2024
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
03/04/2024
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/04/2024
העצומה נפתחה