אומרים לא! לפיטוריו של רכז הבטחון. המינהל חייב להפסיק להיות מנותק!!

אומרים לא! לפיטוריו של רכז הבטחון. המינהל חייב להפסיק להיות מנותק!!

מספר חתימות

0
 
100  
פורסם בתאריך: 06/10/2021
 

מחזקים את ידי רכז הבטחון בגבעה הצרפתית אביגדור דרקסלר. 

יש את הבטחון בגבעה הצרפתית לפני שאביגדור דרקסלר נכנס לתפקיד כרכז בטחון ויש את הבטחון לאחר שנכנס לתפקיד.

נדהמנו לשמוע שמ״מ מנהלת המינהל הקהילתי גב׳ תמר קליין (שלא זכור לנו איך ומתי נבחרה לתפקיד..) הזמינה את רכז הבטחון שעושה לילות כימים למען תיגבור תחושת הבטחון בשכונתנו בחצי משרה ובשכר זעום ממש,

לשימוע!! לפני פיטורין!!

לא יעלה על הדעת דבר כזה.

אנו זוכרים ומוקירים את פועלו הרב למעננו - את פסי האטה שבוצעו, את התאורה החדשה שתוגברה, את מצלמות האבטחה ועוד ועוד שפעל מול כל גורמי הבטחון בעירית ירושלים ומול משטרת ישראל כדי שיגבירו את עירנותם ופועלם למען בטחוננו!

אנו החתומים מטה דורשים מהמינהל הקהילתי לחזור בו מהמכתב המבייש ששלחה הגב׳ תמר לאביגדור.

להוסיף לו שעות עבודה למשרה מלאה ולדאוג לנו באופן כללי כמינהל קהילתי לבטחון בשכונה.!!! 

שכונת תפר כגבעה הצרפתית חייבת רכז בטחון במשרה מלאה ובגיבוי ועזרה מלאה מהמינהל הקהילתי. די לניתוק!!