BI - NOT BS!

BI - NOT BS!

מספר חתימות

16
 
30  
פורסם בתאריך: 26/11/2019
 

עצומה זאת נועדה לתת מקום ראוי ובעל משמעות לחוסר שביעות הרצון של הסטודנטים בקורס "Business Intelligence" בעידן הדיגיטלי(201266300).

אנו מרגישים כי מתחילת הסמסטר ישנו חוסר הלימה קונקרטי בין המצופה מהקורס והדרך בה הוא מועבר. 

בתאריך ה-21.11 התקיימה שיחה עם ראש ההתמחות, ד"ר דוד מובשוביץ, בה התקיים דיון שבו הועלו התחושות והספקות. לצערנו הרב לא הורגש שום שינוי מאז בשיעור שחלף.

יתרה על כך: אנו נדרשנו להתקין מספר תוכנות על המחשבים הניידים שלנו בדחיפות לשיעור ולא השתמשנו בהם כלל.

חשוב להדגיש כי מאחורינו כבר שליש מהסמסטר ולהרגשתנו לא נלמד חומר אקדמאי שהולם קורס שמתיימר להיות כה חשוב, או כל קורס אחר. 

לפיכך ובהתאם לזאת, אנו החתומים בעצומה, מבקשים לכבד את מעמדנו הסטודנטיאלי ולמצוא פיתרון הולם לקורס - אם זה כרוך בשינוי תכניו, מיקומו או מרצו.

תודה רבה על זמנכם.

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו