שינוי שיטת הבחירות לוועד העובדים -משרד העבודה

אין תמונה

מספר חתימות

44
 
700  
פורסם בתאריך: 06/02/2024
 

לכבוד הסתדרות עובדי המדינהועדת הבחירות

הנדון: שינוי שיטת הבחירות לוועד העובדים – משרד העבודה

בתאריך 30.01.24, התקיימה במשרד העבודה, אסיפת עובדים בנוכחות מר אייל לוי, נציג הסתדרות העובדים ממרחב ירושלים, ועו"ד נועה ברוך יחזקאל רפרנטית של ההסתדרות במרחב ירושלים, ובה ניתן פירוט והסבר לעובדים על הליך הבחירות ובין היתר, על שיטת הבחירות שנבחרה על ידו, לפיה העובדים יבחרו יושב ראש ועד לחוד וחברי ועד לחוד. לאחר עיון בתקנון ההסתדרות עולה כי בחירות אישיות לתפקיד יו"ר ועד העובדים היא אפשרות שנייה לאפשרות הראשונה שהיא ברירת המחדל לפיה: מועצת העובדים/ועד עובדים בוחרים באחד מחברי מועצת העובדים/ועד העובדים כיושב-ראש/מזכיר (להלן: "יושב-ראש). (פרק שלישי, סימן א, סעיף 1). לראיה לכך נציין כי האפשרות של בחירות אישיות לתפקיד יו"ר ועד העובדים מצריכה אישור האיגוד המקצועי או המרחב בעוד שהבחירה של יו"ר על ידי הועד שנבחר לא מצריכה אישור כלשהו.כפי שבוודאי הנכם יודעים, שיטה של בחירות אישיות מרובה בחסרונות, שהבולט ביניהם הוא שהיו"ר שייבחר אינו מקובל על רוב הוועד שייבחר ולא יהיה שיתוף פעולה ביניהם.לאור האמור, נבקשכם לפרט בכתב לכל עובדי משרד העבודה מדוע לדעתכם השיטה השנייה של בחירות אישיות מתאימה יותר למשרד העבודה ומדוע דווקא בבחירות אלו הוחלט לשנות את השיטה בעוד שבמשרדים אחרים, לא נבחרה שיטה זו. לפיכך, אנו עובדי משרד העבודה, דורשים שהבחירות יתקיימו באופן של בחירת פתק אחד ולא בשיטת שני הפתקים וכן, לקיימם באופן פרונטלי. במידה שאין אפשרות לעובד להגיע פיזית לקלפי (בנסיבות מוצדקות) תינתן האפשרות לבחור באופן דיגיטלי.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו