קול קורא לפתיחת בית הכנסת הכללי בבת גלים

קול קורא לפתיחת בית הכנסת הכללי בבת גלים

מספר חתימות

155
 
50  

אנו החתומים מטה, מצטרפים לקריאה הציבורית לפתיחתו מחדש של בית הכנסת הכללי ברח' כספי 11 בבת גלים, לתפילות בימי ששי ושבת, ערבי חג ומועדי ישראל.

לטענות כי בית הכנסת סגור בשל משבר הקורונה, נציין כי בית הכנסת סגור כבר כשלוש שנים וכי ידוע לנו כי לבית הכנסת אולם תפילה גדול ורחב, המאפשר תפילה של 20 אנשים ויותר, תוך שמירת מרחק וכל הכללים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול בימי הקורונה.

We, the undersigned, join the public call for the reopening of the General Synagogue at 11 Caspi St. in Bat Galim, for prayers on Fridays and Saturdays, on the eve of holidays and Jewish holidays.

To the claims that the synagogue is closed due to the Corona crisis, we note that the synagogue has been closed for about three years and that we know that the synagogue has a large and wide prayer hall, which allows prayer of 20 people or more, while keeping distance and all rules according to the Ministry of Health and the Purple character.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

18/08/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/08/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
17/08/2020
העצומה נפתחה