מחאה על ביזוי כבודה של תורה

מחאה על ביזוי כבודה של תורה

מספר חתימות

602
 
500  
לכבוד עורכי האתר ערוץ שבע ועובדיו,
 
הננו מתביישים ומזועזעים מהפגיעה הגדולה בכבודה של תורה שהתבצעה באתרכם בשבועות האחרונים, בהתקפה חמורה כנגד תלמידי חכמים, ובפרט כנגד הראשון לציון הרב הראשי לא"י הרב יצחק יוסף שליט"א, הפועל רבות במסירות נפש למען הרמת קרן התורה בארצנו, כביכול מאן דהוא מתיימר לחנכו ולקרוא לו לשוב בתשובה על דעת תורה. 
 
הננו מוחים גם על סילוף דברי תלמידי חכמים ענקיים מהדור הקודם שהתפרסם באתרכם, שהוצגו כתומכים בדברים חמורים על ידי שימוש באירועים נקודתיים שהוצאו מהקשרם. 
 
בתפילה שתעמדו על טעותכם ותתקנו את חילול השם הנורא שנוצר באתרכם,
ושנזכה בעזרת ד' לתקשורת המכבדת תלמידי חכמים ומביאה דעת תורה בטהרה ובצדק.
 
על החתום...

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/12/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/12/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
03/12/2020
העצומה נפתחה