מחאה כנגד תמיכת עיריית ירושלים בעבריין אליעזר ברלנד

מחאה כנגד תמיכת עיריית ירושלים בעבריין אליעזר ברלנד

מספר חתימות

1,078
 
1,500  
לכבוד 
מר משה ליאון 
רה"ע ירושלים

מחאה כנגד תמיכת עיריית ירושלים בעבריין אליעזר ברלנד

אנו הח"מ, חרדים ושאינם חרדים, מביעים את מחאתנו הנחרצת כנגד התמיכה המתמשכת של עירית ירושלים בעבריין המורשע אליעזר ברלנד ובמוסדותיו.
מר ליאון הנכבד, התמיכה וההטבות שמעניקה העירייה לאליעזר ברלנד, מכספי משלמי הארנונה הירושלמים, הינם בבחינת אצבע בעין לנפגעות ולנפגעים הרבים של האיש, אשר ביצע כמעט כל פשע אפשרי: לא רק עבירות מין חמורות וגילוי עריות, אלא גם עושק, הונאה, מרמה, ניצול, ואפילו מעורבות ברצח חפים מפשע. 
בנוסף, תמיכת עירית ירושלים בעבריין מין מורשע היא אמירה קשה ובלתי נסבלת כלפי כלל הנפגעות והנפגעים מעבירות מין, וכלפי הציבור הירושלמי כולו.
 
מלבד העובדה שהעירייה מקצה תשלומי עתק כדי לממן את תשלום השכירות של מוסדותיו, תמיכת העירייה בברלנד באה לידי ביטוי באופן מודגש גם בהחלטתך להעניק לברלנד את "חניון מוֹרָשה", למשך כל ימי חג הסוכות לטובת אירועים בניצוחו, וכל זאת תוך השמעת מוזיקה רועשת עד הבוקר ותוך גרימת סבל רב לתושבי השכונה, אשר רובם המובהק כלל אינם קשורים לקבוצת ברלנד.
 
אנו, תושבי ירושלים, מסרבים לקבל מצב בו העירייה תומכת בעבריין מין מורשע, ואף מקצה לו שטחים המאפשרים לו להמשיך בפעילות פומבית ענפה ובכך לסכן את נפשם וגופם של אנשים נשים וטף.
אנו דורשים כי מכאן ולהבא עיריית ירושלים לא תשתף פעולה עם אליעזר ברלנד וקבוצתו, ותסרב לכל קשר עם אדם שיש להוקיע בראש כל חוצות, כמתבקש לנוכח הפשעים החמורים שביצע. כמו כן אנו דורשים שקיפות מלאה באשר לתהליך קבלת ההחלטות בעניין, ודורשים תשובות מכל חבר מועצה שתומך בהקצאת משאבים לכת שבראשה עבריין מין מורשע.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

27/10/2022
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
18/10/2022
העצומה השיגה 500 חתימות!
16/10/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/10/2022
העצומה נפתחה