עוצרים את ביזיון גיבורים על חלשים!!!

עוצרים את ביזיון גיבורים על חלשים!!!

מספר חתימות

6
 
200  
פורסם בתאריך: 25/11/2021
 

כולנו עוצרים את האסון הבא!!!

על פי בקשת הרב ישראל שטיינר להרה"צ שליט"א לחלוקת מקומות לבחורים בחנוכה, הוסכם ששלוש הפרענצ'עס בצד ימין מול מר"ש ושתי הפרענצ'עס בצד שמאל, יהיו לאברכים כמו כל שנה, ושאר הפרענצ'עס יהיו לבחורים, תוך התעלמות מההאסון הנורא שיכול לקרות!! מכות, (עד פציעות!) צעקות, הצפויים להגיע, תוך הפרעה למעמד הדלקת נרות לכ"ק מר"ש! ! !

אבל הפרענצ'עס הראשונים כאמור, בהם לא יגעו.. ח"ו!! ששם הרי יש את החברה שאי אפשר להזיז... אבל שאר הפרענצ'עס, אין בעיה לקחת את מקומם שעליהם נלחמו ושמרו במסירות נפש!! גיבורים על חלשים!!! ממש בימים ההם בזמן הזה...

התאספנו כמה אברכים, בכדי להגיע לפשרה, או שיחולק לפי ימים בימי החנוכה או שיתנו כמה שורות בכל פרענצ'ע. 

חתמו על עצומה זו ויוגש בעזרת השם לממונים ולאחראים, בתקווה לשינוי.

המעוררים . הלא מוכנים לשבת בשידור חי ...!! 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו