פתיחת בית הכנסת הספרדי בשכונת השומר לקירוב רחוקים וצעירים

פתיחת בית הכנסת הספרדי בשכונת השומר  לקירוב רחוקים וצעירים

מספר חתימות

17
 
100  
פורסם בתאריך: 27/05/2020
 

אנו החתומים מטה מצטרפים לכל הנאמר לעיל לפתוח בית הכנסת ספרדי בשכונה לקירוב רחוקים לצעירים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו