פניה לרב הראשי בעקבות המתכונת החדשה של בחינות הרבנות בהלכות שבת

אין תמונה

מספר חתימות

16
 
1,000  
פורסם בתאריך: 24/06/2019
 

בס"ד

לכבוד הגאון הגדול,

רבן של כל ישראל,

הראשון לציון,

הרב יצחק יוסף שליט"א,

שלו' וכט"ס

הנדון:  סכנה לפגיעה בכוללי הלכה למבחני הרבנות הראשית

בראשית הדברים ברצוני להתנצל בפני כת"ר שהנני מטריחו להתעסק בדברים אלו, אך מפני שהנני משמש כראש כולל רבנות בישיבה בדרום הארץ כבר כעשר שנים ועברו תחתי כבר כמה וכמה תלמידים ראיתי צורך להעלות הדברים על הכתב ע"מ לחזק את עולם התורה, מנקודת המבט שלי ושל חבריי המשמשים במשרות דומות כמחנכי תלמידים הלנים בעומקה של הלכה לקראת בחינות הרבנות.

התבשרנו שבבחינה בהלכות שבת כעת כל הסימנים יהיו בעיון, כלומר התלמידים יצטרכו ללמוד מעל 100 סימנים בעיון. עד עתה ברוב הכוללים היו לומדים את הלכות שבת בעיון ובבקיאות במשך כשנתיים עד שנתיים וחצי. החומר הוא רב, ולא קל, ומצריך עמל של כשניים עד שלושה סדרים ביום. החלוקה לסימני עיון ובקיאות הייתה חשובה, משום שכך התלמידים יכלו לתת דגש במהלך לימודם בעיון ובסברא דרך הגמ' והראשונים ולאחר מכן לעסוק בדברי מרן הב"י עד לפסיקת ההלכה בשו"ע ובנו"כ עד אחרוני זמנינו.

בכדי שיוכלו היטב לחרוז את הסוגיא מתחילתה ועד סופה עם הנפ"מ המתחדשות בימינו, את סימני הבקיאות התלמידים למדו היטב דרך השו"ע ונו"כ עד פוסקי זמנינו והגיעו לרמה גבוהה.

כעת במתכונת החדשה האברכים חומר המבחן הוכפל פי שלוש, והאברכים יצטרכו ללמוד את הלכות שבת כ5-6 שנים. בבחינת המציאות נראה שהדבר לא ישים, כי אף מיטב האברכים יושבים ועוסקים באוהלה של תורה לא ירצו לעסוק רק בהלכות שבת במשך זמן כל כך ארוך, ועוד אחר כך יצטרכו להשלים את שאר הבחינות. יוצא שלאברך ייקח כ8-9 שנים להשלים את כל הבחינות וכולי האי ואולי.

עד עתה מסלול הרבנות סייע לנו מאוד כראשי כוללים לדחוף את האברכים ללמוד עוד כמה שנים בעמל וביגיעה למרות טרדות הפרנסה והעולם הלוחץ מבחוץ, וכעת במתכונת החדשה חוששני שלא מעט אברכים יתייאשו מראש ללמוד במסלול זה ויעדיפו את מסלול העיון שאין בו מחויבות הלכתית לקראת מבחן.

בנוסף, אנו חוששים שיהיו כוללים שיבחרו בדרך פשרנית וילמדו בבקיאות שטחית את החומר רק כדי לעבור את המבחן, ואנו נקבל אברכים שלא יודעים להעמיק בסוגיה, אלא רק לשנן.

מתוך ההחלטה של כת"ר, אני מבין שהכיוון הוא ללכת יותר לשאלות מעשיות יותר בבחינות, אך חוששני שבסופו של דבר כמות הנבחנים תקטן מאוד וכן כמות האברכים הלומדים בכוללי הלכה מתוך יאוש מדעת תקטן מאוד, ודבר זה מציב את כוללי הלכה בסכנה של ממש.

הערה נוספת לגבי החלת החומר החדש בתוך זמן קצר:

הכוללים שהחלו את לימודיהם בהלכות שבת באלול השנה התכוונו להבחן באב תש"פ, אך המועד הנ"ל נקבע כמועד שבו כבר תכנית הלמידה משתנית, ודבר זה גורם לנו לשנות את כל סדרי הלימוד. והאברכים מרגישים כעת מתוסכלים על כך שנאלצו שנה שלמה ללמוד בתוכנית שאינה כ"כ רלוונטית.

אם יורשה לי אעלה שתי הצעות:

א. מבין אני את הצורך להבחן על כל הלכות שבת דרך הטור וב"י, אולי אפשר להציע שיהיו שני מסלולים, המסלול הרגיל שהיה עד כה, ולחילופין מסלול מלא ומי שעושה מסלול מלא אולי יהיה פטור מאחד המבחנים.

ב. במידה ולא תתקבל ההצעה ראשונה, אולי אפשר לדחות לפחות במועד אחד את השינויים הנ"ל בכדי שאלו שהחלו את המסלול של לימודי שבת לפי המתכונת הישנה ולומדים כך כבר כשנה יוכלו להמשיך ללמוד באותה מתכונת ולא יצטרכו לשנות את כל סדר הלימוד.

בברכת התורה ולומדיה ומתוך כבוד והערכה עצומה

יניב חסאן

ראש כולל בישיבת שדרות

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו