תקשורת הוגנת

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 34 חתימות.
פורסם בתאריך: 11/06/2019
 

בימינו קיימת תופעה שלילית, בה לוקחים עיתונאים ואנשי תקשורת ציטוטים מתוך שיעורים של רבנים הנאמרים בבתי המדרש של הציונות הדתית, מוציאים אותם מההקשר בו נאמרו ומפרסמים אותם בצורה שלילית, הדבר פוגע הן בשמם הטוב של הרבנים והן במסר החשוב אותו רצו להעביר לציבור. החלטנו ליצור עצומה שמטרתה היא העלאת המודעות בקרב הקהילה הישראלית והשפעה על גופי התקשורת השונים לשנות את המצב הקיים, אנו מקווים שהעצומה אכן תפעל את פעולתה והבעיה הקשה תימנע.

לכבוד הרשות השניה בע"מ

אנו הח"מ מודעים לפגיעה בשמם הטוב של הרבנים ע"י פרסום ציטוטים משיעוריהם, תוך הוצאתם מהקשרם ודורשים ומבקשים לפעול להפסקת תופעה זו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו