מינוי רמטכ"ל עכשיו

אין תמונה

מספר חתימות

2
 
15,000  
פורסם בתאריך: 22/06/2022
 

                               קריאה לשר הבטחון למנות רמטכ"ל כעת.

הממשלה אינה ממשלת מעבר אלא ממשלה רגילה בעלת כל הסמכויות ואין מניעה שתעסוק במינויים

הסכנה בהשארת מינויים קריטיים בידי בנימין נתניהו.

כפי שפורסם מכבר בעת היותו של בנימין נתניהו ראש ממשלה הוא העביר את הסמכות למנות רמטכ"ל, ראש השב"כ וראש מוסד (או לכל הפחות להטיל ווטו על מינויים אלה) לרעייתו שעל פי פסיקת בית משפט ועדויות ברור שאינה אדם יציב נפשית ובוודאי חסרת סיווג בטחוני מתאים לדון בעניינים אלה.

בניגוד למקרים שעניינם רכילותי, הרי שדווקא בעניין בטחוני כה חמור המהווה לכאורה גם הפרת אמונים פלילית,  נמנע נתניהו מלתבוע את הנ"ל - ומן הלאו ברור ההן.

השארת האפשרות למנות אישים את ליבת העשייה הבטחונית בידי אנשים אלה, שהתכחשותם לנטען כלפיהם במקרה כה חמור הוא מן הפה ולחוץ גובל בחוסר אחריות פלילי.

אנו מצפים ששר הבטחון ינהג באחריות וימצה את הכלים הממלכתיים שנמסרו לידיו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו