דיי לביזויי

דיי לביזויי

מספר חתימות

9,885
 
15,000  

שנים רבות שאנו אוהבי השם  נאלצים להחשף לביזיונו ובזיון תורתו הקדושה בתוכניות בידור שונות .הגיע הזמן לשים סוף לקרקס המשפיל הזה אני קוראת לכם לכל אדם ואדם שקדושת השם יתברך חשובה לו שמרגיש שהשם יתברך עשה למענו  לעזור לי להוציא את היכולת לצחוק להשפיל או לבזות את השם יתברך מהתקשורת הציבורית אנא מכם חתמו עלעצומה זו והעבירו ופרסמו אותה כמה שיותר . 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/05/2018
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
17/05/2018
העצומה נפתחה