רפורמה במערך האתיקה בלשכת עורכי הדין!

רפורמה במערך האתיקה בלשכת עורכי הדין!

מספר חתימות

51
 
500  

עצומת עורכי הדין – שמים סוף לשערוריות האתיקה בלשכת עורכי הדין!

זה תקופה שאנו שומעים על תופעות קשות בוועדות האתיקה ומתחילים להפנים שזה נוגע לכל אחד ואחת מאיתנו. ועדות האתיקה פועלות ללא פיקוח וביקורת. כל ועדה בפני עצמה ללא אחידות, ללא מדיניות, ללא מדרג, תוך נקיטת סחבת, ללא פסילה עקב ניגודי עניינים, ובעיות נוספות. עורכי דין שצריך להשעות ולהוציא לאור מעשים חמורים - אינם מטופלים ותלונות קשות מתמרחות, מתמסמסות, נערמות ונידחות. לו היו מטופלות תלונות גם הצפת המקצוע היתה מטופלת.

מנגד - נחשפו מקרים של סגירת חשבונות ו'ציד ראשים' תוך פגיעה חמורה בחופש העיסוק של עורכי דין ושימוש בוועדות ככלי נקמני של המקורבים. לפי הפרסומים, בית הדין המשמעתי קבע בפס"ד שניתן שקיימת אכיפה בררנית בוועדת האתיקה של מחוז תל אביב. לא פחות.

איננו יכולים לעבור על כך לסדר היום ולהשאר אדישים. המשמעות היא שיש מסד ראייתי לחשש שקיימת אכיפה בררנית וסלקטיבית תוך רדיפה אישית פרטנית ושחרור מקורבים מהדין המשמעתי. זה בלתי נסבל כשזה בא מצד הוועדה האמונה על האתיקה. 

המצב טעון שינוי יסודי. לא מחר – היום!

בעצומה זו - אנו דורשים מיו"ר הלשכה אבי חימי, ראשי המחוזות והמועצה הארצית:

  1. הקמת ועדת חקירה מקצועית חיצונית ובלתי תלויה לאלתר ביחס להתנהלות ועדות האתיקה אר תבחן תיקים בהם עולה חשד לחיסול חשבונות / אכיפה בררנית / מסמוס תלונות מכוון.
  2. סיום לאלתר של תפקידם של כל המעורבים בשערוריות שפורסמו ביחס להתנהלות הוועדה במחוז תל אביב.
  3. הסרת החיסיון מהפרוטוקולים של וועדות האתיקה ופרסום ההחלטות לעיון הציבור.
  4. הקמת ועדה מקצועית עם מומחי האתיקה ונציגי המועצה לשם עריכת רוויזיה יסודית רוחבית ועמוקה במערך האתיקה של הלשכה. על הרוויזיה לכלול בחינה מחדש של כללי האתיקה הקיימים והתאמתם לתקופה ולעקרונות המידתיות שבהגבלות על חופש העיסוק; האחדת נהלי הוועדות; בחינת המבנה של ועדות האתיקה ושינויים נדרשים במבנה ובערכאות ושקילת הצורך בוועדות מחוזיות לצד ועדה ארצית; הקמת גוף ביקורת חיצוני על מערך האתיקה ונציב תלונות ציבור חיצוני; חיוב באגרה בגין הגשת תלונות לוועדה וחיוב בהוצאות לטובת נילונים במקרה והתלונה נמצאת כלא מוצדקת בעליל; ועוד שינויים נדרשים רבים לאחר דיון רציני בועדה שתוקם.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

15/08/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
08/08/2019
העצומה נפתחה