ביטול הבגרויות, וציון על פי לימוד בית ספרי.

ביטול הבגרויות, וציון על פי לימוד בית ספרי.

מספר חתימות

1,185
 
20,000  

עצומה זאת נועדה על מנת לבטל את הבגרויות. 

זאת בשל המצב שבו נמצאת המדינה וכלל העולם. 

הבגרויות נדחו מעט לאחר מועדם ולא בוטלו. 

*האם אתם מאמינים שזאת הדרך?

*זאת הדרך ללמוד בבית בשביל לשכוח את החומר אחרי הבגרות?

*הציון זה מה שאומר אם בן אדם חכם או לא?

אולי קשה לראות את החינוך בעקבות המצב, אך אנחנו חווים את זה והפגיעה תהיה בנו *התלמידים*.

-תחתמו על העצומה ונביא לשינוי.

-להצלחתנו בלמידה שונה שתקדם אותנו.

-בהבנת הלימוד תוך כדי עניין שאנחנו מפתחים לעצמנו. 

יחד נצא מזה ויחד נתקדם! 

לפניות נוספות ניתן לפנות:

[email protected]

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

29/03/2020
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
26/03/2020
העצומה השיגה 500 חתימות!
26/03/2020
העצומה נפתחה