בגצ ה1000 - לכולנו מגיע ללמוד- שנה משמעותית לפני גיוס

אין תמונה

מספר חתימות

1,024
 
1,000  

עצומה למען דרישה להתערבות מיידית לביטול אפליה על רקע דתי בקבלת דחיות שירות בצה"ל: 

אנו, החתומים מטה, דורשים לבטל את האפליה הנהוגה כיום, בקבלת דחיות שירות בצה"ל ממשרד הביטחון, עבור מלשבי"ם שאינם שייכים למגזר הדתי.

בשנים האחרונות אנו עדים לרצון עז בקרב רבים מצעירי ישראל מהמגזר הכללי, לעסוק בסוגיות עמוקות של זהות יהודית, ציונית וישראלית, צורך חיוני  לאבטחת עתידה ובטחונה של מדינת ישראל.

רצון זה בא לידי ביטוי בביקוש ההולך וגובר של צעירים מהמגזר הכללי, לקיים שנת לימודים קודם לגיוסם במסגרת מכינות הקדם צבאיות, מדרשות למנהיגות ושנות שירות הפזורות ברחבי ישראל. 

כיום, מול כל תקן דחיית שירות במוסדות הקדם צבאיים המיועדים לציבור הכללי, ניצבים עשרה צעירים המתמודדים עליו

צעירים דתיים, המגיעים ממסגרות חינוכיות דתיות, יכולים כיום לקבל דחיית שירות בקלות וללא מאמץ, כמות התקנים המאושרים לדחיית שירות לצעירים אלו היא עצומה וכך גם כמות המסגרות המאושרות לקלוט צעירים אלו לחיקן.

דחיית השירות לצעירים הדתיים נובעת מתפיסת "תורתם אומנותם". זוהי הסכמה והבנה של מדינת ישראל כי יש לאפשר לצעירים אלו ללמוד ולהעמיק בזהותם, על מנת להגדיל את קומתם הרוחנית ובכך להגדיל את עולמות התורה והתוכן היהודיים בעולם.

לעומתם, מרבית הצעירים החילוניים, המגיעים מהמסגרות הממלכתיות, המעוניינים ללמוד ולהעמיק בזהותם, ללמוד על מורשת עמם ותרבותם, להגדיל את קומתם הרוחנית ובכך להגביר את מחויבותם למדינת ישראל, לא יכולים לעשות זאת. 

אנו רואים במושג "תורתם אומנותם" מושג שאינו שייך רק לעולם הלמדנות הדתי, וכי גם לצעיר הישראלי שאיננו דתי יש צורך, רצון וזכות, לעסוק בתורת עמו ובמורשתה, בזהותו הישראלית, הציונית והיהודית.

המצב כיום מהווה אפליה על רקע דתי לרעת הצעירים היהודים שאינם דתיים.

אנו דורשים לבטל אפליה זו ולתת לכל הצעירים החילוניים, המוכנים להקדיש את זמנם ומרצם להעמקה בעולמות הרוח והזהות היהודית והישראלית, את האפשרות דחיית שירות, תחת תפיסת "תורתם אומנותם".

במקביל, אנו דורשים סעד מיידי עבור תלמידים הנמצאים כעת במדרשות העוסקות בזהות יהודית וציונית, במסגרת תוכניות המסתיימות במרץ 2022 (עקב אי קבלת דחיית שירות). יש  לאשר לתלמידים אלו  דחיית שירות, על מנת שיוכלו להמשיך בחוק לימודם עד תום שנת הלימודים תשפ"ב, תחת תפיסת "תורתם אומנותם". תוכניות אלו אינן מתוקצבות על ידי המדינה ואין כל מניעה לתקן אפליה זו כאן ועכשיו.

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

23/01/2022
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
24/12/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
20/12/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/12/2021
העצומה נפתחה