התנגדות להחדרה ולאיגום מי שיטפונות של נחל איילון למחצבת נשר

אין תמונה

מספר חתימות

60
 
100  

אנו הח"מ מתנגדים לתוכנית רשות המים לנתב את מי השיטפונות של נחל איילון למחצבת נשר, תת"ל 33 א', כחלק מהקמת מסילת הרכבת הרביעית והצרת נחל האיילון.

במחצבת נשר נמצאת מערת איילון, שהיא דוגמה ייחודית למערכת אקולוגית תת-קרקעית ומנותקת מן העולם החיצון, המבוססת באופן בלעדי על יצרנות ראשונית של חיידקים כימו-אוטוטרופיים. המערה ועולם החי שלה נחקרו על ידי פרופ' עמוס פרומקין, פרופ' ישראל נעמן, פרופ' דב פור, ד"ר חנן דימנטמן, ד"ר גרשם לוי, ד"ר משה צורנמל ואחרים, והינה מערה נדירה, מהיפות בעולם. במערה זו גדלים מיני בע"ח ייחודיים ונדירים ומומחי מערות מהעולם תומכים במאבק לשימורה.

 אחד מבעלי החיים שהתגלו במערה הוא סוג של עקרב בשם "ישראחנין", הקרוי על שם החוקרים שגילו אותו. העקרב הזה הוא תגלית ברמה עולמית.

הזרמה של מי השיטפונות למחצבת נשר תגרום לחלחול מים למערת איילון, ולערבוב מים חיצוניים עם המים העמוקים, בעלי ההרכב הכימי הייחודי של המערה. השינוי בהרכב הכימי של המים יכחיד את החיידקים שבבסיס שרשרת המזון ויגרום לקריסה של כל המערכת האקולוגית. מכיוון שרוב המינים המוכרים במערה מוכרים רק ממנה, קריסת המערכת תוביל בסבירות גבוהה להכחדת המינים הייחודיים הנמצאים שם.

אנו מביעים את התנגדותנו הן להחדרת מי השיטפונות והן לאיגום מים במחצבה שיסתכם בסופו של דבר בפגיעה באיטום, חדירת המים והרס האקוסיסטמה.

ציר הזמן של העצומה

09/06/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
04/06/2021
העצומה נפתחה