פערי השכר בין נשים וגברים במערכת הבריאות פוגעת בזכות לשוויון במדינת ישראל

פערי השכר בין נשים וגברים במערכת הבריאות פוגעת בזכות לשוויון במדינת ישראל

מספר חתימות

1
 
10,000  
פורסם בתאריך: 13/03/2019
 

תופעת פערי השכר בין נשים וגברים במערכת הבריאות פוגעת בזכות לשוויון במדינת ישראל. בשנים האחרונות, עדיין קיים הפער בשכר בין נשים וגברים במערכת הבריאות אך הפער הופחת.

על פי נתונים סטטיסטים, פערי השכר בין גברים לנשים במערכת הבריאות הממשלתית הם הגבוהים ביותר בהשוואה לשאר המגזרים הציבוריים, ועומדים על 28%. כך, השכר הממוצע של גבר במערכת הבריאות הוא 20,462 שקלים בחודש, לעומת 14,817 שקלים שמרוויחה אשה.

במחקר שנעשה נמצא שפער השכר המגדרי בעשירון העליון, שמגיע כמעט לפער של 40% הוא כפול לעומת פער השכר המגדרי בעשירון התחתון. לפי המחקר, פער השכר החציוני עומד על 26% בלבד. כלומר, תופעת אי שוויון בשכר בין נשים וגברים היא חריפה יותר ככל שההכנסה עולה והיא מגיעה לשיאה בעשירון העליון.

המחקר גם מגלה כי "חגיגת השכר" בקרב גברים היא "נדיבה" יותר מבקרב הנשים. לפי הממצאים, פער השכר בין עשירונים 9-10 לבין עשירונים 1-8 בקרב גברים עומד על 180% וזאת לעומת אותו פער בקרב נשים שעומד על 140% בלבד.

חתמו עכשיו בכדי לצמצם את הפער בשכר בין גברים לנשים במערכת הבריאות!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו