עוולות בחוק מיסוי מקרקעין - עצומה לתקן ולהוזיל יוקר מחייה

עוולות בחוק מיסוי מקרקעין - עצומה לתקן ולהוזיל יוקר מחייה

מספר חתימות

457
 
1,000  

עצומה זו מוגשת אל יו"ר וועדת הכספים, מר משה גפני.

אי-צדק יכול להיעשות גם בחסות חוק ועל ידי המדינה בבואה לחוקק ולתקן חוקים שיוצרים נזק ממשי, וכאשר מדובר בנזק, זה יותר כסף שמשולם לאוצר המדינה, בלי שהתרחשה כאן עסקה ממשית.

אנו החתומים מטה, מכירים את מסמך העוולות שניסחה רו"ח דורית גבאי בנושא הוזלת יוקר המחייה בעזרת תיקוני חקיקה של חוק מיסוי מקרקעין, ואנו מסכימים לפחות לאחת או יותר מהעוולות הרשומות במסמך, ומבקשים את התערבות הכנסת בתיקון העוולות הללו, בתיקוני חקיקה בהתאם למומלץ.

העוולות הללו מביאות את מי שקונה או מוכר מקרקעין בישראל, או מניות בחברה שכל נכסיה הם מקרקעין בישראל - לשלם יותר כחוק. לשלם יותר ושלא בצדק.

זה חשוב לכל בית בישראל, משום שנטל מס הרכישה ועוולות חוק מיסוי מקרקעין פוגעות באופן ממשי בכיס של כל משפחה בלא שום הצדקה כלכלית.

מיסים מוטלים בפעולות שאין שום רווח בצידן, ובסופו של דבר זה מועמס על מחיר הנכס הנמכר ומעלה את השווי.

מסמך העוולות נשלח לכל חברי הכנסת ביום 29.12.2022.

אני קוראת לכל מי שמסכים עם עוולה אחת או יותר להצטרף למאבק לביטול העוולות והפחתת נטל המס על בתי ישראל.

למסמך העוולות - לחצו כאן.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

05/01/2023
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/01/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
02/01/2023
העצומה נפתחה