ניצולי השואה, מגיע להם יותר!

ניצולי השואה, מגיע להם יותר!

מספר חתימות

69
 
100  

שלום לכולם אנחנו,שחר קן-דרור ועופרי גרמי, תלמידות יב בגימנסיה העברית בירושלים. במסגרת שיעורי אזרחות אנו עורכות עבודה על ניצולי השואה בישראל, ועל מצבם החברתי והכלכלי. במסגרת המחקר הגענו למסקנה חד משמעית כי ניצולי השואה בישראל אינם זוכים ליחס הראוי להם ולעיתים מגיעים עד מוות בחוסר כבוד. כיום, במדינת ישראל חיים כ-200,000 ניצולי שואה, וכרבע מתוכם נמצאים מתחת לקו העוני. מדינת ישראל אינה משקיעה מספיק משאבים על מנת לעזור להם לחיות ברמת חיים נאותה וסבירה, מה שגורם לפגיעה באורחות חייהם, בזכותם לרמת חיים נאותה ורווחה הכוללת מענה לכל הצרכים האישיים המגיעים להם, ניצולי השואה נפגעים רבות ממשלת ישראל.

לדעתנו יש צורך בגוף אחד שירכז את הטיפול בניצולי השואה ובמתן סיוע אנושי מטעם הממשלה. הפגיעה ברמת החיים שהם נאלצים לספוג מהווה פגיעה גם בזכותם לכבוד של הקשישים ניצולי השואה שסבלו רבות בעברם.

ניתן לצמצם את גודל הבעיה ע״י הקמת כוח אדם והגדרת עובדים מטעם המדינה שיתנו מענה לכל הצרכים של ניצולי בשואה החל מביקורי בית קבועים ומתן סיוע בקבלת טיפולים, קבלת קצוואות ומענקים כספיים .כל אלו יתרמו רבות לצמצום היקף הבעיה ולכן על המדינה לעשות יותר בנושא.

עצומה זו נועדה בכדי להעלות את הנושא ואת המודעות למצבם של ניצולי השואה .

אנו רואות בחתימה על העצומה כמחויבות אזרחית שתעלה את המודעות ותביא שינוי ביחס לניצולי השואה. רק יחד נוכל לשנות את המצב. אז אם גם אתם מאמינים שניצולי השואה ראויים לחיות בכבוד - אנא חתמו על העצומה. בברכה,עופרי ושחר

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/05/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
22/05/2020
העצומה נפתחה