די לצפיפות במשג"ב. קריאה לראש המועצה להקטין מיידית את מספר הילדים בבית הספר

די לצפיפות במשג"ב. קריאה לראש המועצה להקטין מיידית את מספר הילדים בבית הספר

מספר חתימות

555
 
1,000  

צפוף בהפסקה, צפוף בשיעורים, על חינוך ילדינו לא מתפשרים!

עצומה – די לצפיפות במשגב!

אנו, משפחות לילדים הלומדים והעתידים ללמוד בבית הספר משגב, וכן כלל תושבי המועצה האזורית עמק חפר, קוראים בזאת לראש המועצה רני אידן לפעול במהירות ובנחישות להקטנת מספר הילדים בבית הספר משגב כבר בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ו).

ממידע שהגיע לידינו עולה כי בשנת הלימודים הבאה, מחזור כיתה א' בבית ספר משגב, ימנה לא פחות מ- 160 תלמידים, בארבע כיתות לימוד, כלומר ידחסו 40 ילדים בכל כיתה!!!

עובדות אלו מצביעות על כך שבית הספר בהכרח יגדל ויעבור במידה ניכרת את רף 800 התלמידים – מצב הפוגע קשות באיכות הלמידה והחינוך של ילדינו, מצב שאף מעלה את סכנת האלימות בקרב תלמידים והינו בלתי נסבל ואינו מתקבל על הדעת.

להפתעתנו הרבה, ועל אף תמיכתו המוצהרת של ראש המועצה מר רני אידן, בהקטנת הצפיפות בכיתות והתייחסותו למטרה זו כיעד בעל חשיבות עליונה למדינת ישראל, גילינו כי למועצה אין כל תכנית אסטרטגית ארוכת טווח להתמודדות עם המצב, או לחילופין, אין היא מתכוונת ליישם פתרונות נקודתיים לפתרון הבעיה כבר בשנה הבאה.

לאור זאת, אנו דורשים:

  • הקטנת מחזור כיתה א' בשנת הלימודים הקרובה (תשע"ו) ל-128 תלמידים כך שתאפשר פתיחת ארבע כיתות א' בלבד, כאשר בכל אחת מהן לא יותר מ- 32 תלמידים.
  • זאת על ידי יישום מיידי של החלטת המועצה להעביר ישובים מסוימים (בנוסף לאליכין שהינו מועצה מקומית עצמאית ונפרדת) מבית ספר משגב לבתי ספר אחרים במועצה, בהם מספר התלמידים קטן באופן ניכר והינם אף קרובים יותר גיאוגרפית לישובים אלה.
  • התחלה מיידית של מהלך רב-שנתי לצמצום מספר התלמידים הכולל בבית הספר.
  • הצגת התכנית האסטרטגית הרב שנתית של המועצה לבית הספר, הן מבחינת כמות תלמידים צפויה בשנים הבאות והן מבחינת התאמת המבנה הקיים לתכנית.
  • צמצום השטח הבנוי הקיים בבית הספר, והחזרת השטחים הירוקים הפתוחים שנלקחו לפני מספר שנים לצורך בניית כיתות עבור תלמידים שנוספו לבית הספר.

 רקע:

כידוע, מספר התלמידים בבית ספר משגב גדל משמעותית בשנים האחרונות והגיע למצב בו לומדים מס' התלמידים הרב ביותר מבין בתי הספר במועצה ובהתאם גם יחס מורה / תלמיד הוא הגבוה ביותר.

כך, בעוד בבי"ס משגב לומדים כיום 798 תלמידים (יחס מורה תלמיד של 15.6) – כאמור, המספר הגבוה ביותר מבין בתי הספר במועצה, בשדות בבת חפר לומדים 761 (יחס של 14.9), בממלכתי ויתקין לומדים 674 (יחס של 13.7), ממלכתי בית יצחק עם 615 (יחס של 14.3), יובלים בגח"מ עם 583 (יחס של 13.3), קדם עם 395 (יחס של 13.2) ואביחיל עם 342 (יחס של 12.6)

העלייה בכמות התלמידים בבי"ס, נעשתה ללא התאמה של התשתית המבנית והשטחים הפתוחים לכמות הילדים, במטרה לספק מענה חינוכי וחברתי הולם, בעיקר בשכבות הצעירות.

להיפך, על מנת לאכלס את התלמידים הרבים, הוסיפו בבית הספר כיתות, על חשבון שטחי משחק ושטחים פתוחים וירוקים, בעוד שהשטח הבנוי של בית הספר, נותר בעינו.

מחקרים רבים מצביעים על כך שישנה השפעה חיובית של הקטנת גודל הכיתה על הישגי התלמידים. כן מצביעים המחקרים על כך שהקטנת גודל הכיתות משפיע לטובה גם על הקשר מורה-תלמיד, תשומת הלב האישי אווירת הלימודים בכיתה, ואף המעורבות החברתית והלימודית של התלמידים בכיתה. 

מספר כזה של ילדים על שטח כה קטן מביא לאנדרלמוסיה ורעש בלתי נסבל בזמן ההפסקות, דבר שלא נותן לילדים את היכולת להתאושש ולהתאוורר בין שיעורים, מוסיפה לחץ וחרדה, ובכך משפיעה על יכולתם לתפקד בזמן השיעור. כמו כן, ילדים רבים מעידים על כך כי נשארים בכיתה ואינם כלל יוצאים לחצר בזמן ההפסקה בגלל הצפיפות הגדולה והחשש "להידרס" ע"י ילדים גדולים יותר.

 כמו כן, צפיפות כזו מסכנת את בטיחותם של הילדים, שכן אין לצוות ההוראה כל דרך לפקח בצורה טובה על המתרחש בזמן ההפסקה (כדוגמת אירוע בשנת 2008 בו תלמידת כיתה א' נחבלה בראשה בצורה קשה בזמן ההפסקה בלי שאף אחד מהמורים התורנים הבחין בנפילתה.)

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/05/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
15/04/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/04/2015
העצומה נפתחה