להחזיר את ארמון הנציב לריבונות ישראל

להחזיר את ארמון הנציב לריבונות ישראל

מספר חתימות

עד כה נאספו: 5,431 חתימות.

ריבונות המדינה נעצרת בארמון הנציב!

'ארמון הנציב' – מושבם של הנציבים העליונים מטעם השלטון הבריטי עד שנת תש"ח, ממוקם בראש אחת הפסגות המרהיבות בירושלים. זהו מכלול ארכיטקטוני מן המעלה הראשונה, וגם בניין לשימור, אך חוקי מדינת ישראל, כולל חוק התכנון והבנייה, מופרים בו באופן בוטה. על אף שחלפו למעלה מחמישים שנה מאז מלחמת ששת הימים – הוא למעשה איננו נמצא בריבונות המדינה.

הקרקע והנכס שייכים למדינת ישראל. ממשלת ישראל החליטה בשנת תשכ"ז (1967) לאפשר לכוח המשקיפים דיור בשטח של כ-45 דונם, הוכן חוזה שכירות לחתימה, אך האו"ם סירב לחתום עליו מפני שהוא מבטא את ריבונות המדינה בירושלים, מאותה סיבה סירב האו"ם לקבל לידיו מפת טאבו שהוכנה בצמוד לחוזה הנ"ל.

למרות כל זאת מאפשרת המדינה לאו"ם להחזיק בנכס ההיסטורי הזה – באחד המקומות המשמעותיים והיפים ביותר בבירתנו – והאו"ם מביע את תודתו בשתי דרכים: 1. הוא פלש (בשנות השבעים) לשלושים דונם נוספים. 2. הוא בנה באופן לא חוקי מבנים רבים, הן בשטח המקורי הן בשטח שפלש אליו. בשנים האחרונות ערך שיפוץ כללי למבנה ההיסטורי. היתר בנייה לכל הנ"ל לא התבקש ולא התקבל מעולם.

בהימנעותה מאכיפת סמכותה – כזכותה וחובתה בדין – נותנת המדינה את ידה לפגיעה קשה באתר השייך לכלל הציבור.

לכן - אנו, החתומים מטה, תובעים מממשלת ישראל:

  1. יוכן ויוגש לאו"ם חוזה המסדיר את שימושו בשטח ובמבנה, בתנאים שתקבע המדינה. אם יסרב האו"ם לחתום – תפתח המדינה בהליכים מתאימים לסילוקו של האו"ם מן האתר.
  2. לדרוש סילוק-יד מיידי של האו"ם מן השטח שפלש אליו, ופירוק המבנים שנבנו בלא היתר.
  3. לפתוח את הארמון לביקורים.

יחתמו על חוזה – יישארו / לא יחתמו – לא יישארו !!!

Israel’s Sovereignty Ends at Armon HaNetziv!

“Armon HaNetziv”, or Government House compound, was the home of Great Britain’s High Commissioners, the symbol of foreign rule in the Jewish Homeland. Between 1949-1967 it was a demilitarized zone. In the fifty years since the Six Days War the land has not yet been returned to the State of Israel’s sovereignty.

Since 1967, the United Nations has controlled the plot and its historic building where the Mandate High Commissioners resided and worked. Israel put the ten-acre grounds, including the building and gardens, at the UN’s disposal for its Observer Force. A lease contract was prepared but the UN refused to sign, as it would not agree to recognize Israel as a sovereign power in Jerusalem. It also refused to acknowledge an attached property registration map. Despite this, Israel continues to allow the UN to use the location.

For the use of such a prime piece of property in one of the most beautiful areas of our capital city, the UN has expressed its “thanks” in an arrogant fashion by,(1) appropriating in the 1970s an additional eight acres and, (2) constructing illegally in both areas. In the recent past it has made extensive renovations to the main building which is classified as an “historic site” - all with no construction permit requested nor granted.

We, the undersigned, demand of the Government of Israel:

  1. To act in a sovereign manner and correct the diplomatic weakness it has been suffering from since 1967, a contract be presented to the UN for its signature that will regularize the use of the area and buildings under conditions set by the state. If the contract is not signed by a pre-determined date the state will begin removal action.
  2. To demand the immediate withdrawal by the UN of those areas it invaded and the dismantling of the construction it built without a permit.
  3. To open the location for visits by the public.

IF THEY SIGN, THEY CAN STAY; IF NOT, THEN OUT AND AWAY

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

06/10/2018
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
29/08/2018
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
21/08/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
20/08/2018
העצומה נפתחה