זעקת העובדים לשיפור בתנאי העסקתנו

זעקת העובדים לשיפור בתנאי העסקתנו

מספר חתימות

60
 
100  

לכבודהנהלת ארכיב 2000 הנדון: זעקת העובדים לשיפור בתנאי העסקתנו באמצעות חתימה על הסכםקיבוצי ראשוןאנו עובדי ועובדות ארכיב 2000 ,לאחר שנים של עבודה קשה ומאומצת אשר הובילה אתחברת ארכיב 2000 להישגים רבים בתחומה, פונים להנהלת החברה בדרישה להביאלשיפור בתנאי העסקתנו באמצעות חתימה על הסכם קיבוצי ראשון אשר יטיב עם עובדיהחברה- כזה אשר יכלול הטבות כלכליות, מתן תוספות שכר, שיפור ברווחת העובדיםומתן ביטחון תעסוקתי.כלל עובדי החברה, מודעים לכך שנציגות העובדים כבר למעלה משנה מנהלת מולכם משאומתן עיקש לשיפור בתנאי העסקתנו בחברה, לרבות מתן תוספות שכר, שיפור ברווחתהעובדים, קביעת אמצעים לביטחון תעסוקתי ועוד. אולם לצערנו, הנהלת החברה מתעקשתלעמוד בעמדתה ומסרבת ליתן תקציב כלכלי ראוי ו/או אמצעים ארגוניים שיוכלו לקדם אתעובדי החברה ולשפר את תעסוקתנו בחברה.כפי שידוע, ארכיב 2000 היא חברת בת בקבוצת ממן (קבוצת חברות משגשגות). מרביתמחברות הקבוצה, חתמו על הסכם קיבוצי שמשפר את תנאי ההעסקה של עובדים רביםבקבוצה, מלבד אלו של עובדי ארכיב 2000. מה הסיבה לכך? מדוע עובדי ארכיב מקופחיםאל מול יתר עובדי הקבוצה, ולא מקבלים את התנאים שמקבלים יתר עובדי הקבוצה ?!?!

אנו דורשים השוואת תנאים אל מול יתר עובדי הקבוצה, עובדי ארכיב הם עובדיםשווים בין יתר עובדי הקבוצה וזכאים לקבל את תנאי העסקה הטובים ביותר!צר לנו שחברת בת מקבוצת חברות ובעלת חוסן כלכלי, מפנה את גבה לעובדים ומסרבתלהקשיב לזעקתם, ומובילה את עובדיה לתחושות תסכול במקום עבודתם.מאחורינו עומד ועד חזק שמובל על-ידי ההסתדרות הלאומית, ומנהל מולכם מאבק. אנומביעים תמיכה מלאה במאבק של נציגות העובדים ונעמוד מאחוריהם בכל פעולה שעשויהלהוביל לשיפור משמעותי בתנאי עבודתנו.אנחנו מקוים ומאמינים שהנהלת הארכיב תתחשב ברצון בעובדים ותוכיח במעשיםשהעובדים חשובים לה, ולא רק משמשים בעבודה ככלי עבודה!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

13/07/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
10/07/2022
העצומה נפתחה