הקלות בבחינת רישוי לאדריכלות

אין תמונה

מספר חתימות

611
 
500  

הבחינות של רשם האדריכלים נעשות בלתי עבירות משנה לשנה.

המבחן ארוך מדי , מכשיל ומגמתי.

אדריכלים צעירים וותיקים כאחד מוחים על כשלי הבחינה:

רמת מהימנות נמוכה ביותר – אם הבחינה אמורה לבחון מי ראוי להיות אדריכל רשוי, הרי שנכשלה לחלוטין. היא לא עדכנית, לא רלוונטית למקצוע, ובהחלט יתכן שאדריכלים מעולים ייכשלו בה

רמת עריכה ובקרת איכות ירודה - שאלות שלא נוסחו כראוי, שאלות תכנוניות למענה בשליפה מהמותן, שרטוטים בקנ"מ בלתי קריא

גישה בלתי הולמת למקצוע – בחינה מתישה של שמונה שעות תחת לחץ זמן מופרז באופן חסר שחר, ללא אפשרות בחירה, ללא אפשרות להשתמש בכלים בסיסיים ביותר של אדריכלים כמו מחשב. הבחינה לא מדמה מציאות. דרוש יותר זמן או קיצור המבחן. גם ציון מעבר 70 הוא גבוה מאוד ולא מקביל לאף ציון עובר בכל ענף אחר לרישיון

התקנות החדשות של רשם האדריכלים בנוגע לקבלת הרישיון פורסמו ללא התראה ובכל זאת חלות גם על מי שהיה בעיצומה של תקופת ההתלמדות. גם אנחנו היינו רוצים לראות רמה גבוהה ככל הניתן של אדריכלים בארץ, ולקדם את הנושא המקצועי באופן אמיתי וראוי.

זוהי זכותנו הבסיסית לעסוק כבעלי רישיון במקצוע שבחרנו והשקענו בו, ואם רוצים לבחון אותנו צריך לעשות זאת בהגינות ובאופן ראוי ולא להכשיל באופן שרירותי תוך פגיעה בחופש העיסוק שלנו וביכולת ההשתכרות.

אנו תובעים מיידית לערוך בדיקה מקיפה ולבחון מחדש את התכנים וההתנהלות סביב נושא הבחינה ע"י  גורם חיצוני מוסמך

אנו דורשים הקלות (פקטור, למשל) לנבחנים בבחינה האחרונה ב14.12.10 שהייתה לא הוגנת לאור האמור לעיל

זהו נוסח המכתב שנשלח לגורמים הרלונטים:

http://www.atzuma.co.il/archexamdec2010

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/01/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/12/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/12/2010
העצומה נפתחה