החלפת מצע החול בגן ערבה, מושב נחלה

החלפת מצע החול בגן ערבה, מושב נחלה

מספר חתימות

30
 
30  
פורסם בתאריך: 23/09/2019
 

אנו הורי ילדי גן "ערבה" פונים אל מבקרת המועצה בעקבות סוגיה שעלתה בנושא

 מצע חצר הגן.

אנו עושים זאת לאחר שיח שהתקיים בינינו לבין נציגי המועצה האמונים על נושא החינוך, אך ממנו לא קיבלנו מענה או פתרון לבעיה.

 1. בחנו לעומק את המסמך אותו פרסם משרד החינוך הנוגע ליתרונות ולחסרונות של מתקני משחקים בגני ילדים. המסמך עשה השוואה בין 4 סוגי מצעים אפשריים לחצר הגן, תוך פירוט יתרונותיהם וחסרונותיהם. מרבית החסרונות בשלושת המצעים האחרים נוגעים לנושא תחזוקת המשטחים. לעומת זאת, למצע החול חסרון ברור הנוגע להיגיינה ותחלואה.
 2. החשיבות הרבה של טיפול ופיקוח תברואתי בחצרות גני הילדים איננה נושא חדש ונושא זה מדובר ומוזכר בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך ואף בהנחיית משרד הבריאות.
 3. תחזוקת ארגזי חול (ובוודאי בגן שכל משטח הפעילות שלו הינו חול) מורכבת להלן ניתן מס' דוגמאות:
  • החלפת החול בכל מקרה בו מתגלית צואת בעלי חיים ויש להפסיק השימוש בו עד שיוחלף.
  • הרטבת החול אסורה
  • כיסוי החול בסוף כל יום, מידי יום בכדי לשמור עליו ראוי למשחק.
  • שהיית ילדים בעלי רגישויות בחול כי זו האפשרות היחידה עבורם.
 1. בפועל, מיום פתיחת הגן ועד לכתיבת מכתב זה:
  • צואת בעלי חיים פזורה ברחבי החול, בשל אי יכולת לבצע ניקיון של כמות רבה כל

      כך של חול על בסיס יומיומי בגן עם 32 ילדים.

 • מצע החול הורטב בשל קן צרעות, המים יצרו בוץ שהגביל את המשחק עבור ילדי

         הגן ורק לתוך הגן.

 • אין אפשרות לכסות את החול בשל שטחו הגדול
 • התפרצות אסתמת העור אצל מס' ילדים בגן
 1. מאחר וכל המגבלות לגבי ארגז החול תקפות לחצר הגן כולה במקרה של הגן שלנו, אנו הורי ילדי גן "ערבה" חוששים כי לא ניתן יהיה לתחזקה כראוי מחשש לבריאות ובטיחות ילדינו.
 2. נציין שוב כי פנינו אל נציגי המועצה ונענינו בשלילה להחלפת מצע הגן.
 3. אנו ההורים דורשים את החלפת מצע חצר הגן בהקדם האפשרי, לא נוכל לקבל מצב בו בריאות ילדינו בסכנה, במידת הצורך נחריף צעדינו עד להחלפת מצע החול.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו