שילוב מגוון לאומי יותר רחב של עובדים במשרות ניהול בתעשייה - תלקיט אזרחות

אין תמונה

מספר חתימות

0
 
10,000  
פורסם בתאריך: 03/05/2021
 

"80,198 עובדים מועסקים בשירות המדינה ומתוכם רק 9,763 הם ערבים - 12.2% בלבד. 61.5 אחוזים מ-9,763 העובדים הללו מועסקים במשרות בדרג הנמוך ביותר בשירות המדינה. רק 0.6% מכלל העובדים הערבים בשירות המדינה מועסק במשרות הנחשבות למשרות דרג גבוה." עסמת ותד, 30.06.20, TheMarker

המצב המתואר במשרדי המדינה דומה מאוד למצב בענפי תעשייה שונים כגון הייטק ורפואה. חלקם היחסי של עובדים ערבים בתפקידי ניהול באופן פרטי ובתעשייה באופן כללי קטן באופן משמעותי מחלקם היחסי בחברה הישראלית.

במהלך כתיבת תלקיט האזרחות עלתה לנגד עינינו תופעה נרחבת של אפלייה על רקע לאום בשוק העבודה, ובפרט במשרות ניהול בתעשייה. מגוון הידיעות העיתונאיות אותן קראנו חשפו בפנינו עולם של קשיים שלא היינו חשופים אליו. במדינת ישראל ישנו קושי ברור ומובהק להגיע למשרות ניהוליות אילו הלאום שלך אינו יהודי. על כן לדעתנו יש לאפשר ליותר עובדים מלאומים שונים להגיע למשרות גבוהות ומרוויחות, כך לשלב אותם בשוק התעסוקה באופן משפיע ופעיל וליצור שילוב משמעותי שלהם בחברה, כאזרחים וכאנשים כאחד.

אנחנו קוראים לשנות מצב אומלל זה באמצעות העדפה מתקנת בחקיקה, כגון תגמול כספי עבור חברות בעלות מגוון לאומי בתפקיד הניהול שלה.

אופיר אשר, אור זילברשטיין, תמר ירון, נוי שבו ואלון גולדשטיין.

העצומה נכתבה במסגרת מטלת הביצוע של תלקיט האזרחות.

תיכון אלון 2021  

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו