סילוק מוסלמים מהר הבית

סילוק מוסלמים מהר הבית

מספר חתימות

15
 
1,000  
פורסם בתאריך: 11/08/2019
 

ב"ה

דרישה ותביעה בינלאומית להחזרת השליטה המלאה בהר הבית בידי עם ישראל ! וההכרה בינלאומית מכרעת בעניין הר הבית והמקומות הקדושים שייכים לעם ישראל יותר מ3000 שנה ועל פי זכותם ההיסטורית להשיב את ששייך לנו על פי היהודית, ובתוקף התורה !

לא לאפשר יותר עליה של מוסלמים להר הבית!

הם מבזים את המקום הקדוש משייטים רצף היסטורי בעל אלפי שנים. 

מתפריעים ופוגעים בחיילים .

מבזים את המקום בחגיגות ובזילות כלפי המקום 

הר הבית הוא המקום המקודש ביותר לעם היהודי והגיע הזמן שהשליטה בו תחזור מיד לשליטה יהודית עד בוא משיח צדקנו 

פנייה לראשות הממשלה לדרוש ולתבוע מניעת שליטה והתיישבות כלשהי של מוסלמים בכל הר הבית ! 

ולתבוע הכרה חד משמעית בנוגע להר הבית ששיך לעם ישראל מאז ומתמיד והשליטה המלאה היא של עם ישראל

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו