כמה עוד תאונות צריכות להיות בשביל שהאכיפה תתחיל להיעשות

כמה עוד תאונות צריכות להיות בשביל שהאכיפה תתחיל להיעשות

מספר חתימות

20
 
1,000  
פורסם בתאריך: 10/08/2018
 

בשנים האחרונות עלה בישראל מספר הנפגעים בקרב תאונות דרכים בהן מעורבים אופניים חשמליים. זאת כתוצאה מאי ציות לתקנות והסעיפים אודות רכיבה על  אופניים חשמליים הקבועים בחוק התעבורה, ומהיעדר אכיפה של רשויות האכיפה, כקבוע בחוק. 

בין השנים חוקקו מספר תקנות לרוכבי האופניים החשמליים. אך למרות כל החוקים שנחקקו, משרד התחבורה אינו מייחס לבעיה זו חשיבות מכיוון שאינו אוכף את הרוכבים אשר לא נוקטים באמצעי זהירות ומסכנים את עוברי האורח בדרכם. מכאן ניתן להסיק כי רוב האשמה נופלת על המדינה ועל  משרד התחבורה.

יש צורך בשינוי. תאונות דרכים בהם מעורבים אופניים חשמליים עולה משנה לשנה, רוכבים רבים ממשיכים לרכב כרצונם ללא מודעות לחוקים שנחקקו  והמדינה לא באמת פועלת בכדי לעצור את המצב הקיים. עצם העובדה שיש תאונות דרכים, עקב השימוש באופניים חשמליים והעדר ציות לחוק, מצביע על הפגיעה בזכות לחיים וביטחון של האזרחים. כמו כן רשויות האכיפה  לא אוכפות את החוק, כך שגם המדינה נעדרת מיישום הזכות לחיים וביטחון ומפרה את חובתה להגן על אזרחי מדינת ישראל.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו