משיח עכשיו

משיח עכשיו

מספר חתימות

8
 
1,000,000  
פורסם בתאריך: 27/12/2023
 

כל האנשים רוצים משהו, אבל הם לא יודעים לקרוא לזה בשם, הם קוראים לזה עולם טוב, עולם מתוקן, הם קוראים לזה חיים, הנאות, סיפוקים, אבל הם לא יקראו לזה משיח כי המשיח שהם מכירים זה משהו מוזר, מפחיד עם הכי הרבה שמועות, ידיעות חלקיות וטעויות רבות ונפוצות, הן מפני שלא למדו את הנושא היטב מהמקורות, הן מפני שלא למדו את המקורות בצורה נכונה ובעמקות, אבל באמת למה שהם מחכים זה למשיח, ואני אסביר בעזרת ה´.

משיח זה בראש ובראשונה דמות מנהיגה, מלך, רם ונישא משכמו ומעלה גבוה מכל העם, דמות של חכם עשיר וגיבור, כליל המידות והמעלות, נביא וגם דמות מכילה, אבהית, הוא יכיל בתוכו את כל עם ישראל וגם את כל העולם כולו, כל הגוונים וכל הצבעים כל המפלגות וכל הדעות, כל המחשבות וכל הרעיונות, הוא רוכב על חמור כלומר רוכב, בעל הבית על החומריות שלו, שולט על היצרים והכוחות שלו, והחמור הוא לבן שמכיל את כל הצבעים. לדמות כזאת כולנו מחכים, אין אחד שלא רוצה שיאהבו אותו ויבינו אותו ויכילו אותו, בד בבד כולנו רוצים מנהיג ונביא שיורה לנו את הדרך בחיים, ויביא אתו את הטוב המלא המוחלט.כדי שהוא יגיע תפקידנו זה לצפות בפועל ובציפית הלב, לראות עין בעין בגאולת ה´ את עמו בארצו, ולצפות למנהיג רם ונישא גבוה מכל העם, מלך נביא, חכם עשיר וגיבור, כליל המעלות והמידות, שיבוא ויעשה את עבודתו נאמנה, לצערי יש לו הרבה עבודה שהשארנו לו.

ובמיוחד אחרי ה 7.10 אנחנו מבינים שאין על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים

בואו נמלא את העצומה בכמה שיותר חותמים להראות לקדוש ברוך הוא שאנו רוצים משיח עכשיו!!!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו