דרישת חוק בכנסת להעלאת כל קצבאות ביטוח לאומי לקיום בכבוד

 דרישת חוק בכנסת להעלאת כל קצבאות ביטוח לאומי לקיום בכבוד

מספר חתימות

313,847
 
400,000  

אורלי לוי גשר = והעבודה עמיר פרץ.בנו תוכנית כלכלית ראויה גם לנכים והקשישים והעלאת הקצבאות. לכל בעלי הקצבאות לבחור בהם זו ההזדמנות שלכם לבחור בקצבאות תנו להם מנדט וכוח הגיע הזמן!!!השקעה ברווחההעלאת קצבאות נכות והבטחת הכנסה.כל אחד מאיתנו עלול להזדקק לשירותי מערכת הרווחה: כולנו עלולים להפוך לאנשים עם מוגבלות;כולנו עלולים לאבד את עבודתנו; לילדים של כולנו עלולים להיות צרכים מיוחדים. מזה 15 שניםשנתניהו שוחק ומפריט את מערכת הרווחה הישראלית. העבודה-גשר מבטיחה להשקיעבה באמצעות 4 צעדים מרכזיים:1 .העלאת קצבאות הנכות לגובה שכר המינימום – כי נכה הוא לא חצי בן אדם, וכי גם לאנשים עםמוגבלות מגיע להתקיים בכבוד.2 .הגדרת 'רף מינימום לקיום בכבוד' הקבוע בחוק וקביעה כי קצבת הבטחת הכנסה לא תהיה נמוכהמרף זה. בשלב ראשון, העלאת קצבת הבטחת הכנסה לגובה %67 מגובה שכר המינימום, בהתאםלהמלצות וועדת אללוף.3 .חקיקת חוק יסוד זכויות חברתיות: קביעת מחויבות המדינה לאזרחיה בחוק יסוד, במגוון תחומים:דיור, חינוך, בריאות ורווחה. הגדרה בחוק של הזכות לשיקום בקהילה לאנשים עם מוגבלויות מכלהסוגים.4 .שילוב אמיתי של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה.סך הכל השקעה בתכנית הכלכלית חברתית: 30 מיליארד ש"חfile:///C:/Users/user/Desktop/%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%92%D7%A9%D7%A8.pdf

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

24/03/2017
העצומה השיגה 300,000 חתימות!
19/04/2012
העצומה השיגה 100,000 חתימות!
27/12/2011
העצומה השיגה 20,000 חתימות!
27/11/2011
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
18/09/2011
העצומה נפתחה